Премини към основното съдържание

В ДВ, бр. 12 от 12.02.2021 г. са обнародвани заповеди на изпълнителния директор на АГКК, както следва:

Тип обява
Стандартна обява
Статус на обява
Отворена

В ДВ, бр. 12 от 12.02.2021 г. са обнародвани заповеди на изпълнителния директор на АГКК, както следва:
Заповед № КД-14-5 от 15.01.2021 г. – за отстраняване на ЯФГ в КККР в землищата на с. Горталово, с. Къртожабене, с. Ласкар, с. Ралево и с. Тодорово, община Плевен, област Плевен; 
Заповед № КД-14-6 от 15.01.2021 г. – за отстраняване на ЯФГ в КККР в землищата на с. Малко Кирилово и с. Кирилово, община Елхово, област Ямбол;
Заповед № КД-14-7 от 19.01.2021 г. – за отстраняване на ЯФГ в КККР в землищата на с. Борисово, с. Раздел и с. Славейково, община Елхово, област Ямбол;
Заповед № КД-14-8 от 19.01.2021 г. – за отстраняване на ЯФГ в КККР в землищата на с. Ракита и с. Чомаковци, община Червен бряг, с. Върбица, община Плевен, област Плевен. 
Заповедите подлежат на обжалване в 30-дневен срок (до 15.03.2021 г., вкл.)

slogan bg