Премини към основното съдържание

В ДВ, бр. 11 от 09.02.2021 г. са обнародвани заповеди на изпълнителния директор на АГКК, както следва:

Тип обява
Стандартна обява
Статус на обява
Отворена

В ДВ, бр. 11 от 09.02.2021 г. са обнародвани заповеди на изпълнителния директор на АГКК, както следва:
Заповед № КД-14-3 от 13.01.2021 г. – за отстраняване на ЯФГ в КККР в землищата на с. Маломирово и с. Чернозем, община Елхово, област Ямбол;
Заповед № КД-14-4 от 15.01.2021 г. – за отстраняване на ЯФГ в КККР в землището на с. Дисевица, с. Мечка, с. Радишево, гр. Славяново и с. Търнене, община Плевен, област Плевен.
 Заповедите подлежат на обжалване в 30-дневен срок (до 11.03.2021 г., вкл.)

slogan bg