Премини към основното съдържание

В ДВ, бр. 102 от 01.12.2020 г. са обнародвани заповеди на изпълнителния директор на АГКК, както следва:

Тип обява
Стандартна обява
Статус на обява
Отворена
  • Одобряване на кадастрална карта и кадастрални регистри 

В ДВ, бр. 102 от 01.12.2020 г. са обнародвани заповеди на изпълнителния директор на АГКК, както следва:
Заповед № РД-18-282 от 09.11.2020 г. – за одобряване на КККР за урбанизираната територия в землището на с. Челопеч, община Челопеч, област София;
Заповед № РД-18-283 от 09.11.2020 г. – за одобряване на КККР за урбанизираната територия в землището на с. Антон, община Антон, област София;
Заповед № КД-18-284 от 11.11.2020 г. – за одобряване на кадастралната карта и кадастралните регистри за поземлени имоти с идентификатори 02659.2198.468, 02659.2198.825 и 02659.2198.84 в гр. Банкя, район „Банкя“, община Столична, област София (столица).

  • Отстраняване на ЯФГ в кадастрална карта и кадастрални регистри 

Заповед № КД-14-142 от 19.11.2020 г. – за отстраняване на ЯФГ в КККР в землището на с. Кралево, община Търговище, област Търговище;
Заповед № КД-14-143 от 23.11.2020 г. – за отстраняване на ЯФГ в КККР в землищата на с. Константин, с. Марян, с. Руховци, община Елена, област Велико Търново.
   Заповедите влизат в сила в деня на обнародването им в „Държавен вестник“, освен Заповеди № КД-14-142 от 19.11.2020 г. и № КД-14-143 от 23.11.2020 г., които подлежат на обжалване в 30-дневен срок (до 31.12.2020 г., вкл.).

  • Откриване на производство по създаване на кадастрална карта и кадастрални регистри

В ДВ, бр. 102 от 01.12.2020 г. са обнародвани заповеди на изпълнителния директор на АГКК, както следва:
 Заповед № РД-16-50 от  11.11.2020 г. на изпълнителния директор на АГКК за откриване на производство по създаване на кадастрална карта и кадастрални регистри за урбанизираните територии в землищата на гр. Карнобат, община Карнобат, с. Бата, с. Белодол, с. Габерово, с. Гълъбец, с. Дъбник, с. Козичино, с. Косовец, с. Порой и с. Страцин, община Поморие, с. Бродилово, с. Българи, с. Кондолово, с. Кости и с. Фазаново, община Царево, област Бургас. В срок 30 дни от обнародването на заповедта в „Държавен вестник” (до 31.12.2020 г. вкл.) собствениците са длъжни да означат на свои разноски  границите на поземлените имоти, намиращи се на територията на района, в съответствие с актовете за собственост.
Заповед № РД-16-51 от 11.11.2020 г. на изпълнителния директор на АГКК за откриване на производство по създаване на кадастрална карта и кадастрални регистри за урбанизираните територии в землищата на гр. Съединение, с. Голям чардак, с. Драгомир, с. Любен, с. Малък чардак, с. Найден Герово, с. Правище и с. Церетелево, община Съединение, област Пловдив. В срок 30 дни от обнародването на заповедта в „Държавен вестник” (до 31.12.2020 г. вкл.) собствениците са длъжни да означат на свои разноски  границите на поземлените имоти, намиращи се на територията на района, в съответствие с актовете за собственост.
Заповед № РД-16-52 от 11.11.2020 г. на изпълнителния директор на АГКК за откриване на производство по създаване на кадастрална карта и кадастрални регистри за урбанизираните територии в землищата на гр. Правец, община Правец, област София. В срок 30 дни от обнародването на заповедта в „Държавен вестник” (до 31.12.2020 г. вкл.) собствениците са длъжни да означат на свои разноски  границите на поземлените имоти, намиращи се на територията на района, в съответствие с актовете за собственост.
Заповед № РД-16-53 от 11.11.2020 г. на изпълнителния директор на АГКК за откриване на производство по създаване на кадастрална карта и кадастрални регистри за урбанизираните територии в землищата на с. Войводово, с. Долно Войводино, с. Книжовник, с. Корен, с. Любеново, с. Манастир, с. Мандра, с. Маслиново, с. Николово, с. Орлово, с. Родопи, с. Стойково и с. Тракиец, община Хасково, област Хасково. В срок 30 дни от обнародването на заповедта в „Държавен вестник” (до 31.12.2020 г. вкл.) собствениците са длъжни да означат на свои разноски  границите на поземлените имоти, намиращи се на територията на района, в съответствие с актовете за собственост.

Заповед № РД-16-54 от 11.11.2020 г. на изпълнителния директор на АГКК за откриване на производство по създаване на кадастрална карта и кадастрални регистри за урбанизираните територии в землищата на с. Имренчево, с. Миланово, с. Мокреш, с. Мостич и с. Суха река, община Велики Преслав, с. Александрово, с. Бял бряг, с. Веселиново, с. Желъд, с. Кълново, с. Ново Янково и с. Янково, община Смядово, с. Беждене, с. Войвода, с. Жилино, с. Мировци, с. Писарево, с. Правенци, с. Преселка, с. Сечище и с. Тръница, община Нови Пазар, област Шумен. В срок 30 дни от обнародването на заповедта в „Държавен вестник” (до 31.12.2020 г. вкл.) собствениците са длъжни да означат на свои разноски  границите на поземлените имоти, намиращи се на територията на района, в съответствие с актовете за собственост.
Заповед № РД-16-56 от 12.11.2020 г. на изпълнителния директор на АГКК за откриване на производство по създаване на кадастрална карта и кадастрални регистри за урбанизираните територии в землищата на с. Бабук, с. Богорово, с. Брадвари, с. Срацимир и с. Ценович, община Силистра, област Силистра. В срок 30 дни от обнародването на заповедта в „Държавен вестник”  (до 31.12.2020 г. вкл.) собствениците са длъжни да означат на свои разноски  границите на поземлените имоти, намиращи се на територията на района, в съответствие с актовете за собственост.
Заповед № РД-16-57 от 16.11.2020 г. на изпълнителния директор на АГКК за откриване на производство по създаване на кадастрална карта и кадастрални регистри за урбанизираните територии на с. Борущица, с. Бънзарето, и с. Държавен, намиращи се в землището на с. Борущица, с. Дъбово, с. Радунци  и с. Яворовец, намиращи се в землището на с. Дъбово и за урбанизираните територии в землищата на с. Ветрен, с. Зимница, с. Селце, с. Сливито, с. Тулово, с. Шаново, с. Юлиево и с. Ягода, община Мъглиж, област Стара Загора. В срок 30 дни от обнародването на заповедта в „Държавен вестник”  (до 31.12.2020 г. вкл.) собствениците са длъжни да означат на свои разноски  границите на поземлените имоти, намиращи се на територията на района, в съответствие с актовете за собственост.
Заповед № РД-16-58 от 17.11.2020 г. на изпълнителния директор на АГКК за откриване на производство по създаване на кадастрална карта и кадастрални регистри за урбанизираните територии в землищата на с. Зимница, с. Лозенец и с. Недялско, община Стралджа, с. Голям манастир, с. Дражево, с. Кукорево, с. Могила, с. Симеоново и с. Тенево, общ. „Тунджа“, област Ямбол. В срок 30 дни от обнародването на заповедта в „Държавен вестник”  (до 31.12.2020 г. вкл.) собствениците са длъжни да означат на свои разноски  границите на поземлените имоти, намиращи се на територията на района, в съответствие с актовете за собственост.
Заповед № РД-16-59 от 17.11.2020 г. на изпълнителния директор на АГКК за откриване на производство по създаване на кадастрална карта и кадастрални регистри за урбанизираните територии на с. Опълченско и с. Айрово, находящи се в землището на с. Опълченско, община Кърджали, с. Комунига и с. Копитник, намиращи се в землището на с. Комунига, община Черноочене и  за урбанизираните територии в землищата на гр. Ардино, община Ардино, с. Глухар, с. Енчец, с. Пепелище, с. Резбарци и с. Сипей, община Кърджали, с. Габрово, с. Петелово и с. Пчеларово, община Черноочене, област Кърджали. В срок 30 дни от обнародването на заповедта в „Държавен вестник”  (до 31.12.2020 г. вкл.) собствениците са длъжни да означат на свои разноски  границите на поземлените имоти, намиращи се на територията на района, в съответствие с актовете за собственост.
 

 

slogan bg