Премини към основното съдържание

В ДВ, бр. 100 от 16.12.2022 г. са обнародвани заповеди на изпълнителния директор на АГКК, както следва:

Тип обява
Стандартна обява
Статус на обява
Отворена

В ДВ, бр. 100 от 16.12.2022 г. са обнародвани заповеди на изпълнителния директор на АГКК, както следва:
Заповед № РД-18-193 от 21.11.2022 г. за одобряване на кадастралната карта и кадастралните регистри за урбанизираната територия в землището на с. Александър Стамболийски, община Генерал Тошево, област Добрич.

Заповед № РД-18-194 от 21.11.2022 г. за одобряване на кадастралната карта и кадастралните регистри за урбанизираната територия в землището на с. Балканци, община Генерал Тошево, област Добрич.

Заповед № РД-18-195 от 21.11.2022 г. за одобряване на кадастралната карта и кадастралните регистри за урбанизираната територия в землището на с. Бежаново, община Генерал Тошево, област Добрич.

Заповед № РД-18-196 от 21.11.2022 г. за одобряване на кадастралната карта и кадастралните регистри за урбанизираната територия в землището на с. Василево, община Генерал Тошево, област Добрич.

Заповед № РД-18-197 от 21.11.2022 г. за одобряване на кадастралната карта и кадастралните регистри за урбанизираната територия в землището на с. Великово, община Генерал Тошево, област Добрич.

Заповед № РД-18-198 от 21.11.2022 г. за одобряване на кадастралната карта и кадастралните регистри за урбанизираната територия в землището на с. Вичово, община Генерал Тошево, област Добрич.

Заповед № РД-18-199 от 21.11.2022 г. за одобряване на кадастралната карта и кадастралните регистри за урбанизираната територия в землището на с. Горица, община Генерал Тошево, област Добрич.

Заповед № РД-18-200 от 21.11.2022 г. за одобряване на кадастралната карта и кадастралните регистри за урбанизираната територия в землището на с. Калина, община Генерал Тошево, област Добрич.

Заповед № РД-18-201 от 21.11.2022 г. за одобряване на кадастралната карта и кадастралните регистри за урбанизираната територия в землището на с. Конаре, община Генерал Тошево, област Добрич.

Заповед № РД-18-223 от 25.11.2022 г. за одобряване на кадастралната карта и кадастралните регистри за урбанизираната територия в землището на с. Черкаски, община Вършец, област Монтана.

Заповед № РД-18-224 от 01.12.2022 г. за одобряване на кадастралната карта и кадастралните регистри за урбанизираната територия на с. Детелина, землище с. Старо Оряхово, община Долни чифлик, област Варна.

Заповед № РД-18-225 от 01.12.2022 г. за одобряване на кадастралната карта и кадастралните регистри за урбанизираната територия в землището на с. Старо Оряхово, община Долни чифлик, област Варна.

Заповед № РД-18-226 от 01.12.2022 г. за одобряване на кадастралната карта и кадастралните регистри за урбанизираната територия в землището на с. Рудник, община Долни чифлик, област Варна.

Заповед № РД-18-227 от 01.12.2022 г. за одобряване на кадастралната карта и кадастралните регистри за урбанизираната територия в землището на гр. Долни чифлик, община Долни чифлик, област Варна.

Заповед № РД-18-228 от 02.12.2022 г. за одобряване на кадастралната карта и кадастралните регистри за урбанизираната територия в землището на с. Бояново, община Грамада, област Видин.

Заповед № РД-18-229 от 02.12.2022 г. за одобряване на кадастралната карта и кадастралните регистри за урбанизираната територия в землището на с. Бранковци, община Грамада, област Видин.

Заповед № РД-18-230 от 02.12.2022 г. за одобряване на кадастралната карта и кадастралните регистри за урбанизираната територия в землището на с. Водна, община Грамада, област Видин.

Заповед № РД-18-231 от 02.12.2022 г. за одобряване на кадастралната карта и кадастралните регистри за урбанизираната територия в землището на с. Медешевци, община Грамада, област Видин.

Заповед № РД-18-232 от 02.12.2022 г. за одобряване на кадастралната карта и кадастралните регистри за урбанизираната територия в землището на с. Милчина лъка, община Грамада, област Видин.
Заповедите влизат в сила от деня на обнародването им в „Държавен вестник“.

В ДВ, бр. 100 от 16.12.2022 г. е обнародвана Заповед № КД-14-37 от 01.12.2022 г. на изпълнителния директор на АГКК за отстраняване на ЯФГ в КККР в землищата на с. Багренци, с. Берсин и с. Граница, община Кюстендил, област Кюстендил.
Заповедта подлежи на обжалване в 30-дневен срок (до 16.01.2023 г., вкл.)

slogan bg