Премини към основното съдържание

В ДВ, бр. 10 от 05.02.2021 г. са обнародвани заповеди на изпълнителния директор на АГКК, както следва:

Тип обява
Стандартна обява
Статус на обява
Отворена

В ДВ, бр. 10 от 05.02.2021 г. са обнародвани заповеди на изпълнителния директор на АГКК, както следва:
Заповед № КД-14-1 от 06.01.2021 г. – за отстраняване на ЯФГ в КККР в землищата на с. Бохот и с. Тученица, община Плевен, област Плевен;
Заповед № КД-14-2 от 11.01.2021 г. – за отстраняване на ЯФГ в КККР в землището на с. Мелница, община Елхово, област Ямбол;
Заповед № КД-14-10 от 22.01.2021 г. – за отстраняване на ЯФГ в КККР в землищата на с. Белчин, с. Клисура, с. Райово и с. Рельово, община Самоков, област София.
  Заповедите подлежат на обжалване в 30-дневен срок (до 08.03.2021 г., вкл.)

slogan bg