Премини към основното съдържание

АГКК и НАПИ започват кадастрално заснемане на републиканските пътища

19.05.2009 г. 


       Изпълнителният директор на Агенцията по геодезия, картография и кадастър инж. Цветен Боев и изпълнителният директор на НАПИ инж. Янко Янков се договориха днес да се започне кадастрално заснемане на републиканските пътищата.

      Договорът се сключи във връзка със спешната необходимост от кадастрално заснемане на републиканската пътна мрежа, както и поради големия брой разминавания между парцеларните планове по техническите проекти и кадастралната карта на България. Отстраняване на разминаванията в картите и плановете е от ключово значение за качеството на пътните проекти, особено когато те са част от оперативните програми на ЕС.

      Двамата изпълнителни директори уточниха реда за работа на двете институции при взаимното предоставяне на данни с цел да се постигне актуалното състояние на пътната инфраструктура в кадастралната карта на страната. Вярното нанасяне на пътищата и трасетата в пътната карта на България има решаващо значение за GPS- системите, както и за бъдещото актуване на пътищата от републиканската пътна мрежа. Постигнатата днес договореност е в интерес и на бъдещите инфраструктурни проекти, както и за обектите от републиканската пътна мрежа, които ще се управляват на концесионен принцип.

slogan bg