Премини към основното съдържание

Закриваща конференция по Проект „Надграждане на съществуващата информационно-комуникационна среда за подобряване на качеството, бързината и надеждността на предоставяните административни услуги от АГКК

 

На 27.07.2015 г. от 15:00 часа в хотел „CENTRAL PARK HOTEL“, гр. София, се проведе Закриваща конференция по Проект „Надграждане на съществуващата информационно-комуникационна среда за подобряване на качеството, бързината и надеждността на предоставяните административни услуги от АГКК“, осъществяван по Договор рег. № 13-32-11 / 07.02.2014 г. с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Постигнатите резултати по проекта бяха представени от Ръководителя на проекта – инж. Виолета Коритарова.

 

 Покана

 Програма

Презентации

Закриваща конференция Проект „ Надграждане на съществуващата информационно-комуникационна среда за подобряване качеството, бързината и надеждността на предоставяните административни услуги от АГКК “

slogan bg