ЗАКОН ЗА УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА, изм. и доп. ДВ. бр.41 от 21 Май 2019г., доп. ДВ. бр.44 от 4 Юни 2019г.

Версия за печатВерсия за печат
Документи: