Премини към основното съдържание

Участници в учредителното събрание на форума на потребителите на информацията на АГКК

26 януари 2010 год.

от страна на потребителите

 1. Румен Янков – директор, Столична община
 2. Ангел Янакиев – Камара на инженерите по геодезия
 3. Лъчезар Искров – Национално сдружение Недвижими имоти
 4. Красимир Катранджиев  - Нотариална камара
 5. Илия Ангелов – Изпълнителна агенция по горите
 6. Галя Димитрова – директор, Национална агенция по приходите
 7. Ели Монева – Камара на независимите оценители
 8. Валери Валчинков - Министерство на околната среда и водите
 9. Яна Очева – зам. кмет община Марица
 10. Антоанета Делева – Министерство на земеделието и храните
 11. Гергана Манова – Българска асоциация на съдиите по вписванията

от страна на Агенцията по геодезия, картография и кадастър

 1. Александър Лазаров – изпълнителен директор
 2. Мима Чалева – главен секретар
 3. Иван Евтимов – началник отдел

със съдействието на Холандския кадастър      

 1. Карел Велтер – ръководител на проекта
 2. Карин де Бурхраф - експерт

slogan bg