Премини към основното съдържание

Списък на лицата неподали декларации и неподали в срок декларации по чл.35, ал.1 от ЗПКОНПИ

за 2019 година

СПИСЪК НА ЛИЦАТА, КОИТО НЕ СА ПОДАЛИ ДЕКЛАРАЦИЯ ПО ЧЛ. 35,АЛ. 1, Т. 2 ОТ ЗПКОНПИ

ИМЕНА ДЛЪЖНОСТ ИНДЕКС
1 Евелина Божидарова Николова Младши експерт ЕЖ
2 Нели Иванова Тасева  Старши експерт ЕЖ
3 Станимира Яниславова Тодорова Старши специалист ЕЖ
4 Инна Емилова Горанова Главен специалист ЕЖ

 

Списък на лицата неподали в срок декларации по чл.35, ал.1 т.. 2 от ЗПКОНПИ

Мария Димитрова Петрова-Ракарова Специалист ЕЖ 399 3.7.2019
Велина Светлозарова Фергова Старши специалист ЕЖ 400 3.7.2019

slogan bg