Доставка на оригинални тонери и други консумативи за печат за копирни и печатащи устройства с различни марки

Версия за печатВерсия за печат
Статус на oбществената поръчка: 
ПРЕКРАТЕНА
Прикачени документиДатаРазмер
File Съобщение цени ЗП-тонери юни 2019 20/06/19219.41 KB
File Протокол юни 2019 03/07/19292.2 KB
File Доклад комисия-юни 2019 03/07/19318.96 KB
File Решение за избор на изпълнител юни 2019 03/07/19322.62 KB
File Решение за прекратяване-тонери юни 2019 04/07/1965.79 KB

Покана за провеждане на вътрешен конкурентен избор на основание чл. 82, ал. 4 от Закона за обществените поръчки с предмет: „Доставка на оригинални тонери и други консумативи за печат за копирни и печатащи устройства с различни марки“ 

Подаването на офертите, разглеждането и класирането им се извършва в Системата за електронно възлагане на обществени поръчки (СЕВОП). 

Номерът на вътрешния конкурентен избор в СЕВОП е  1238.        

 

Сроковете за подаване на оферти и изискванията на поръчката са описани в приложените файлове, като същите са достъпни и в СЕВОП.