Премини към основното съдържание

Проект "GEO VET Skills Plus "

 

 

 

 

Име: GEO VET Skills Plus - Обмяна на добри практики за трансфер на иновации в образованието и обучението по геодезия, с които да се отговори на променените нужди от работна ръка в ЕС в резултат на политиките на ЕС в геодезията

 

Източник на финансиране: Европейска комисия, Програма „Обучение през целия живот“, подпрограма „Леонардо да Винчи“, дейност „Трансфер на иновации“.

 

Партньори:

ü  The Cadastre, Land Registry and Mapping Agency of The Netherlands (Kadaster) - водещ партньор,

ü  Belgian Order of Surveyor Experts (BOLE),

ü  Агенция по геодезия, картография и кадастър (АГКК),

ü  Vilnius Gedimintas Technical University (VGTU),

ü  Council of European Geodetic Surveyors (CLGE),

ü  European Association of Geographers (EUROGEO),

ü  Flemish Association for Geographic Information (FLAGIS),

ü  GEO Emplоyment Market Foundation (SAGEO).

 

Цел на проекта: Подпомагане осигуряването на инфраструктура за подобряване на сътрудничеството между професионалното образование и обучение и бизнеса

 

Период на изпълнение: 11‘2013 – 10‘2015г.

 

Работни пакети:

  1. Модел на сътрудничество (водещ партньор – BOLE),
  2. Повишаване на осведомеността (водещ партньор – АГКК),
  3. Преодоляване на различията (водещ партньор – VGTU),
  4. Разпространение на информация (водещи партньори – CLGE и EUROGEO),
  5. Управление на проекта (водещ партньор – Kadaster).

 

Интернет страница на проекта: http://www.geoskillsplus.eu/

 

 Анимационен клип , популяризиращ обучението по геодезия в сред учениците в среден и горен курс

slogan bg