Премини към основното съдържание

Одобрени с влезли в сила заповед кадастрална карта и регистри за област Кюстендил

Към всички области

съдебен район община населено място - ЕКАТТЕ граници 
Дупница Бобов дол гр. Бобов дол - 04501 землището
с. Бабино - 02049 неурб. територия
с. Бабинска река - 02052 неурб. територия
с. Блато - 04371 неурб. територия
с. Голема Фуча - 15446 неурб. територия
с. Големо село  - 15535 неурб. територия
с. Голям Върбовник - 15457 неурб. територия
с. Горна Козница - 16242 неурб. територия
с. Долистово  - 21974 неурб. територия
с. Коркина - 38635 неурб. територия
с. Локвата - 44210 неурб. територия
с. Мала Фуча - 46262 неурб. територия
с. Мали Върбовник - 46317 неурб. територия
с. Мало село  - 46824 неурб. територия
с. Мламолово - 48711 неурб. територия
с. Новоселяне - 52297 неурб. територия
с. Паничарево - 55364 неурб. територия
с. Шатрово - 83082 неурб. територия
Бобошево гр. Бобошево - 04532 неурб. територия
с. Бадино - 02172 неурб. територия
с. Блажиево - 04314 неурб. територия
с. Висока могила - 11232 неурб. територия
с. Вуково - 12351 неурб. територия
с. Доброво - 21565 неурб. територия
с. Каменик - 35804 неурб. територия
с. Слатино - 67252 неурб. територия
с. Скрино - 66888 неурб. територия
с. Сопово - 68062 неурб. територия
с. Усойка - 75174 неурб. територия
с. Циклово - 78495 неурб. територия
Дупница гр. Дупница - 68789 землището
с. Баланово - 02350 неурб. територия
с. Бистрица - 04220 землището
с. Блатино - 04354 неурб. територия
с. Грамаде - 17659 неурб. територия
с. Делян - 20612 неурб. територия
с. Джерман - 20763 неурб. територия
с. Дяково - 24791 неурб. територия
с. Крайни дол - 39325 неурб. територия
с. Крайници - 39339 землището
с. Кременик - 39640 неурб. територия
с. Палатово - 55230 неурб. територия
с. Пиперево - 56349 землището
с. Самораново - 65245 землището
с. Тополница - 72758 неурб. територия
с.Червен брег - 80491 землището
с. Яхиново - 87727 землището
Кочериново гр. Кочериново -39116 неурб. територия
с. Бараково - 02748 неурб. територия
с. Боровец - 05565 неурб. територия
с. Бураново -07065 неурб. територия
с. Драгодан -23323 неурб. територия
с. Крумово -39997 неурб. територия
с. Мурсалево - 49360 неурб. територия
с. Пороминово -57830 неурб. територия
с. Стоб - 69261 неурб. територия
с. Фролош - 76180 неурб. територия
с. Цървище - 78625 неурб. територия
Рила гр. Рила - 62671 неурб. територия
ман. Рилски манастир - 62685 землището
с. Пастра - 55539 землището
с. Падала - 55083 землището
с. Смочево - 67698 неурб. територия
Сапарева баня гр.Сапарева баня - 65365 землището
с. Паничище - 59358
с. Овчарци - 53254     землището
с. Ресилово - 62520 землището
с. Сапарево - 65379     землището
Кюстендил Кюстендил гр. Кюстендил- 41112 землището
с. Багренци - 02138 неурб. територия
с. Берсин - 03962 неурб. територия
с. Блатец - 04323 неурб. територия
с. Бобешино - 04491 неурб. територия
с. Богослов - 04796 землището
с. Буново - 07048 неурб. територия
с. Вратца - 48355 землището
с. Гирчевци - 14917 неурб. територия
с. Горановци - 16026 неурб. територия
с. Горна Брастница - 16141 неурб. територия
с. Горна Гращица - 16198 неурб. територия
с. Горно Уйно - 16995 неурб. територия
с. Граница - 17751 неурб. територия
с. Грамаждано - 17680 неурб. територия
с. Гурбановци - 18112 неурб. територия
с. Гюешево - 18455 землището
с. Гърбино - 18318 неурб. територия
с. Гърляно - 18352 землището
с. Дворище - 20208 неурб. територия
с. Дождевица - 21782 неурб. територия
с. Долна Гращица - 22071 неурб. територия
с. Долно Уйно - 22862 неурб. територия
с. Долно село - 22811 неурб. територия
с. Драговищица - 23282 неурб. територия
с. Жабокрът - 29026 неурб. територия
с. Жеравино - 29266 неурб. територия
с. Жиленци - 29386 землището
с. Ивановци - 32144 неурб. територия
с. Каменичка Скакавица - 35835 землището
с. Катрище - 36659 неурб. територия
с. Коняво - 38432 неурб. територия
с. Копиловци - 38474 неурб. територия
с. Коприва - 38515 неурб. територия
с. Кутугерци - 40765 неурб. територия
с. Кършалево - 40991 неурб. територия
с. Лелинци - 43267 неурб. територия
с. Леска - 43373 неурб. територия
с. Лисец - 43815 неурб. територия
с. Лозно - 44183 неурб. територия
с. Ломница - 44255 неурб. територия
с. Мазарачево - 46108 неурб. територия
с. Николичевци - 52400 неурб. територия
с. Нови чифлик - 52026 неурб. територия
с. Ново село - 52194 землището
с. Пиперков чифлик - 56378 неурб. територия
с. Полетинци - 57188 неурб. територия
с. Полска Скакавица - 57319 неурб. територия
с. Преколница - 58129 неурб. територия
с. Радловци - 61457 неурб. територия
с. Раждавица - 63536 неурб. територия
с. Раненци - 62181 землището
с. Режинци - 62428 неурб. територия
с. Ръсово - 63608 неурб. територия
с. Савойски - 65047 неурб. територия
с. Сажденик - 65142 неурб. територия
с. Скриняно - 66891 неурб. територия
с. Соволяно - 67790 неурб. територия
с. Слокощица - 67461 землището
с. Стенско - 69167 неурб. територия
с. Таваличево - 72045 неурб. територия
с. Търновлаг - 73691 неурб. територия
с. Търсино - 73750 неурб. територия
с. Чудинци - 81606 неурб. територия
с. Церовица - 78447 неурб. територия
с. Црешново - 78543 неурб. територия
с. Цървена ябълка - 78598 неурб. територия
с. Цървендол - 78608 неурб. територия
с. Цървеняно - 78611 неурб. територия
с. Шипочано - 83257 неурб. територия
с. Шишковци - 83354 неурб. територия
с. Ябълково - 87062 неурб. територия
Невестино с. Ваксево - 10050 неурб. територия
с. Ветрен - 10817 неурб. територия
с. Длъхчево-Сабляр - 21292 неурб. територия
с. Долна Козница - 22112 неурб. територия
с. Друмохар - 23827 неурб. територия
с. Еремия - 27574 неурб. територия
с. Згурово - 30613 неурб. територия
с. Илия - 32696 неурб. територия
с. Кадровица - 35119 неурб. територия
с. Лиляч  - 43709 неурб. територия
с. Мърводол - 49566 неурб. територия
с. Невестино - 51216 неурб. територия
с. Неделкова Гращица - 51336 неурб. територия
с. Пастух - 55542 неурб. територия
с. Пелатиково - 55734 неурб. територия
с. Раково - 62058 неурб. територия
с. Рашка Гращица - 62284 неурб. територия
с. Смоличано - 67619 неурб. територия
с. Страдалово - 69571 неурб. територия
с. Тишаново - 72494 неурб. територия
с. Църварица - 78584 неурб. територия
с. Чеканец - 80251 неурб. територия
с. Четирци - 81284 неурб. територия
Трекляно с. Брест - 06392 неурб. територия
с. Бъзовица - 07226 неурб. територия
с. Габрешевци - 14101 неурб. територия
с.Горни Коритен - 16554 неурб. територия
с. Горно Кобиле - 16804 неурб. територия
с. Добри дол - 21422 неурб. територия
с.Долни Коритен - 22410 неурб. територия
с. Долно Кобиле - 22650 неурб. територия
с.Драгойчинци - 23399 неурб. територия
с. Злогош - 31200 неурб. територия
с. Киселица - 36960 неурб. територия
с. Косово - 38786  неурб. територия
с. Метохия - 47929 неурб. територия
с. Побит камък - 56887  неурб. територия
с. Средорек - 68535 неурб. територия
с. Сушица - 70411 неурб. територия
с. Трекляно - 73047 неурб. територия
с. Уши - 75232 неурб. територия
с. Чешлянци - 81325  неурб. територия

slogan bg