Премини към основното съдържание

График за откриване на производство по създаване на КККР на урбанизираните територии в землищата на с. Гурмазово (вкл. гр. Божурище), с. Пожарево, с. Пролеша, с. Росоман, община Божурище, област София.

Прикачени документи - обява
Тип обява
Стандартна обява
Статус на обява
Отворена

slogan bg