График за откриване на производство по създаване на КККР на урбанизираните територии в землищата на с. Гурмазово (вкл. гр. Божурище), с. Пожарево, с. Пролеша, с. Росоман, община Божурище, област София.

Версия за печатВерсия за печат
Статус: 
Отворена
Документи: