Заповед № РД-13-254/18.07.2016 г. за изменение на формата за обмен на кадастрални данни