Премини към основното съдържание

Заповед № РД-13-207/16.06.2015 – за промяна на формата за обмен на кадастрални данни

Прикачени документи
rd-13-207.pdf (113.29 KB)

От Документи: по- горе бихте могли да изтеглите Заповед № РД-13-207/16.06.2015 – за промяна на формата за обмен на кадастрални данни.

Промените са в пояснинието на Ключова дума , последвана от код , име или стойност - COORDTYPE t,h,[zon]

slogan bg