Премини към основното съдържание

Създаване на КККР на урбанизираните територии, попадащи в землищата на гр. Исперих, с. Печеница, с. Къпиновци, с. Подайва, с. Средноселци и с. Лъвино, община Исперих, област Разград

slogan bg