Премини към основното съдържание

Създаване на цифрова едромащабна топографска карта (ЦЕТК) за района на Българската антарктическа база (БАБ).

Днес 17.09.2015 г. инж. Светослав Наков, изпълнителен директор на АГКК и проф. Христо Пимпирев, председателя на управителния съвет на БЪЛГАРСКИЯ АНТАРКТИЧЕСКИ ИНСТИТУТ подписаха договор за създаване на цифрова едромащабна топографска карта (ЦЕТК) за района на Българската антарктическа база (БАБ).

Български геодезисти, включени в 24 Българска антарктическа експедиция ще създадат геодезическа основа и цифрова едромащабна топографска карта за района на БАБ на о-в Ливингстън (62°38'29"ю.ш. и 60°21'53"з.д.). Топографо-геодезически дейности ще обхващат откритите от сняг и лед скални участъци в района на БАБ и цялостната инфраструктура, състояща се от жилищни сгради, специа­лизирани складови конструкции, генераторно и инсенераторно помещения, както и други обслужващи постройки.

Технологията на геодезическите дейности в полярни условия е особено специфична и изисква от изпълнителите и сериозна алпийска подготовка с използване на осигурителни въжета и сложна екипировка, при спазване на изключителни мерки за безопасност.

 

 

slogan bg