Премини към основното съдържание

Среща с ръководния екип на Еврогеографикс

 

На 14 юни 2018 г. Изпълнителният директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър инж. Михаил Киров прие делегация от Eurogeographics– организацията, представляваща националните агенции по картографиране, кадастър и поземлена регистрация в Европа, водена от г-н Мик Кори – генерален секретар и изпълнителен директор. На срещата присъстваха и експерти от Агенцията, както и представител на Военно-географската служба към Министерство на отбраната.    

Представителите на Eurogeographics запознаха присъстващите с новата стратегия на организацията и усилията за защита на интересите на членовете й. Специален фокус в стратегията са възможностите за обмен и достъп до данните и услугите. Бяха представени и изискванията на Европейската комисия и свързаните с нея институции, относно наличие на актуални данни от страните-членки.

От своя страна АГКК представи своята дейност, както и отговорностите на държавните институции в България по отношение на пространствените данни, като акцент беше поставен върху данните, включени в продуктите на Eurogeographics и широкия набор от организации, които ги притежават. Присъстващите бяха запознати и с предизвикателствата по отношение на регулирането и координацията за осигуряване на достъп до данните и техния обмен.

Срещата завърши с дискусия относно възможностите за бъдещо сътрудничество и съвместна работа.

 

slogan bg