Премини към основното съдържание

Работна среща на Агенция по геодезия, картография и кадастър на Република България и Централната дирекция по кадастъра, картографията и недвижимите имоти на Република Италия

 

На 13 и 14 март 2019 г. в гр.Рим се състоя двустранна работна среща между Централната дирекция по кадастъра, картографията и недвижимите имоти на Република Италия и Агенция по геодезия, картография и кадастър (АГКК) на Република България. АГКК бе представена от делегация, ръководена от изпълнителния директор инж. Виолета Коритарова. Целта на работната среща беше АГКК да се запознае с кадастралната система и предоставянето на кадастрални услуги в Република Италия.

През първия ден от работното посещение беше посетен централния офис на кадастъра на Република Италия, където бяха направени презентации от борда на директорите на Централната дирекция по кадастъра, картографията и недвижимите имоти на Република Италия, начело с Генералния директор Франко Маджио. На срещата бяха обсъдени архитектурите на картографската система, кадастралната система и системата за мониторинг на пазара на недвижими имоти в Република Италия, тяхното съдържание и процедурите за актуализирането им.

С оглед на предстоящото прехвърляне на отговорностите по проект „Реализиране на ЦАИС „Адресен регистър“ по оперативна програма „Добро управление“, приоритетна ос „Административно обслужване и е-управление“ от ДАЕУ към АГКК, особено внимание на работната среща беше обърнато на италианския модел при създаването на електронен адресен регистър.

 

През втория ден от работното посещение беше посетен регионалния офис на кадастъра за територията на град Рим. Структурата има над 400 служители и териториална юрисдикция върху цялата столица, като включва 121 общини от метрополиса. Представителите на АГКК се запознаха с основните системи и дейности по предоставянето на услуги в областта на кадастъра и картографирането, рекламата на недвижими имоти и оценяването и наблюдението на пазара на недвижими имоти. Разгледаха подробно разработения кадастрален портал и адресен регистър на Република Италия и представиха българската Кадастрално информационната административна система(КАИС) на италианските си колеги.

 

 

Работната среща между Централната дирекция по кадастъра, картографията и недвижимите имоти на Италия и АГКК на България положи основата на едно добро сътрудничество между двете институции и ще е от полза за реализирането на бъдещи  дейности от взаимен интерес.

 

В сайта на онлайн списанието „Данъчната служба днес“ на Италианската агенция по приходите бе публикувана статия във връзка с двустранната среща между двете институции.

Линк за статията:

https://www.fiscooggi.it/rubrica/dal-catasto/articolo/roma-amministrazione-catastale-italiana-e-bulgara-si-confrontano

slogan bg