Премини към основното съдържание

Първа национална съвместна среща на екипите на Агенцията по геодезия, картография и кадастър и на Областните дирекции "Земеделие".

Под егидата на министъра на регионалното развитие и благоустройството Лиляна Павлова и министъра на земеделието и храните Десислава Танева, в периода 22-24 юни 2016г., в гр. Варна се проведе първата национална съвместна среща на екипите на Агенцията по геодезия, картография и кадастър и на Областните дирекции "Земеделие".

Пред участниците бяха представени промените в Закона за кадастъра и имотния регистър, внесени за разглеждане в Народното събрание и обсъдени последващите съвместни действия за реализиране на реформата за създаването на единния кадастър, включително чрез преобразуване на  Картата на възстановената собственост в Кадастрална карта и кадастрални регистри.

Целта е да се увеличи територията на страната, покрита с кадастрална карта, а всеки гражданин да може да получава информация на едно гише, включително по електронен път. Структурите на общинската или държавната администрация пък вече няма да имат право да изискват от граждани и фирми скици, като ще се снабдяват с необходимите им документи само по служебен път, което е част от стратегията за комплексно административно обслужване и стратегията за електронно управление.

slogan bg