Премини към основното съдържание

Пленарна сесия и конференция на Постоянната комисия по кадастъра в рамките на Австрийското председателство на ЕС

 

На 20-21 ноември 2018 г. във Виена, под председателството на Федералната служба по метрология и геодезия (BEV), националната кадастрална и картографска агенция на Австрия, се проведе конференция и пленарна сесия на Постоянната комисия по кадастъра (ПКК)  към Европейския съюз. Тема на конференцията е „Надеждност на кадастъра“, в съответствие с основните цели на Австрийското председателство за засилване и укрепване ролята на кадастралните организации в цяла Европа в съответствие с принципите на ПКК.

Агенцията по геодезия, картография и кадастър бе представена от делегация, ръководена от изпълнителния директор инж. Виолета Коритарова. АГКК се включи в дискусиите и предложенията по време на конференцията, във връзка с изпълнението на политиките и методическите указания за гарантиране на кадастралните данни и геопространствената информация.

На Пленарната сесия на Постоянната комисия по кадастъра (ПКК) бе обсъдена ролята на ПКК за осигуряване на приемственост между институциите, укрепването на организацията и нейното влияние, както  и сътрудничеството й  с други заинтересовани групи в Европа. 

В Пленарната сесия АГКК участва в качеството си на член на Управителния съвет на Постоянната комисия по кадастъра към Европейския съюз.

slogan bg