Премини към основното съдържание

Касовото обслужване в СГКК-София град и СГКК–Софийска област ще се осъществява от ЦКБ АД- такса за банката-1,90 лв., възможност за плащане и чрез ПОС терминални устройства на всяко гише

Уважаеми клиенти,

Уведомяваме Ви, че  касовото обслужване на гражданите в приемната на Службата по геодезия, картография и кадастър (СГКК) - София град и СГКК – Софийска област, във връзка със заплащане на държавните такси по Тарифа № 14 за таксите, които се събират в системата на МРРБ и областните управители, ще се осъществява от „Централна Кооперативна Банка“ АД.

Таксата, която ЦКБ ще събира за всяко плащане в брой към АГКК, ще бъде в размер на 1,90 лв., независимо от размера на сумата, която се внася за заявените услуги.

Напомняме, че може да заплатите за ползваните от Вас услуги чрез ПОС терминалните устройства на гишетата в приемната на агенцията

slogan bg