Премини към основното съдържание

Меморандум за разбирателство между Агенцията по кадастър, имотен регистър и картографиране на Кралство Нидерландия и Агенция по геодезия, картография и кадастър

На 29 септември 2015г. в гр. София, със съдействието на Министерство на регионалното развитие и благоустройството и на Посолството на Кралство Нидерландия в Република България, беше подписан Меморандум за разбирателство между Агенцията по кадастър, имотен регистър и картографиране на Кралство Нидерландия и Агенция по геодезия, картография и кадастър. Договорено е сътрудничество в различни области на кадастралната дейност, като предоставяне на услуги, обработка на информационни масиви, подобряване качеството на кадастралните данни и др. Формите на сътрудничество ще включват разработка на съвместни проекти, провеждане на обучения и работни срещи, както и обмен на добри практики и научна и техническа информация. Двете организации очакват съвместната им дейност да допринесе за постигане на стоящите пред тях цели.

slogan bg