Премини към основното съдържание

Инж. Виолета Коритарова е новият изпълнителен директор от 20.06.2018 г.

Инж. Виолета Коритарова е новият ни Изпълнителен директор, назначена със заповед на министъра на регионалното развитие и благоустройството Николай Нанков от 20.06.2018 г. 

Инж. Виолета Коритарова е експерт с опит в областта на геодезията и геоинформационните системи, инвестиционното планиране, поземлените имоти и регистри. Тя е дългогодишен служител на Агенцията по геодезия, картография и кадастър, като преди това е работила в Министерството на земеделието и горите и в Министерството на образованието и науката.

Инж. Виолета Коритарова е магистър по Геодезия, фотограметрия и картография от Университета по архитектура, строителство и геодезия в София. Има редица професионални квалификации в Нидерландия, Австрия и Германия.

Най-важна задача в работата на новия Изпълнителен директор  на АГКК ще бъде подобряване на обслужването на клиентите на агенцията, с цел намаляване на опашките в приемните на Службите по геодезия, картография и кадастър.

За постигане на по-голяма ефективност и ефикасност на административното обслужване с кадастрална информация в кратък срок ще бъде разгледана възможността да се даде право на геодезистите, които са правоспособни лица по смисъла на разпоредбите на Закона за кадастъра и имотния регистър, да могат да издават скици.

Досегашният изпълнителен директор инж. Михаил Киров продължава работа в Службата по геодезия, картография и кадастър като началник в Ловеч. 


slogan bg