Премини към основното съдържание

АГКК предаде председателството на Постоянната комисия по кадастър на ЕС на Австрия

 

Във връзка с приключване на българското председателство на Съвета на Европейския съюз, на 29.06.2018 г. България символично предаде председателството на Постоянната комисия по кадастър към ЕС. На официална среща в Агенцията по геодезия, картография и кадастър г-н Вернер Хофман, президент на Федералното бюро по метрология и геодезия на Република Австрия, прие от изпълнителния директор на АГКК инж. Виолета Коритарова флага на Постоянната комисия по кадастър.

На срещата бяха представени резултатите от поставените задачи на проведените конференциите в рамките на Комисията по време на председателството.  Бяха дискутирани и основните предизвикателства за двете държави в областта на геодезията, картографията и кадастъра, както и възможности за  бъдещо сътрудничество и обмяна на опит между двете институции.

 

 

slogan bg