Как да се свържете с нашето Длъжностно лице по защита на личните данни?

Версия за печатВерсия за печат

„Дегри Консултинг“ ЕООД

Тел.: 0887682634

E-mail: dpo@degreeconsulting.bg