Премини към основното съдържание

Началник на отдел СГКК гр. Пазарджик

Тип обява
Обява за работа
Статус на обява
Затворена

Списък

на допуснатите до конкурс кандидати

За длъжност: Началник отдел

Административно звено: Служба по геодезия, картография и кадастър гр.Пазарджик, АГКК

Име, презиме и фамилия на кандидата

1. Румен Кузов Касандров

Посочените кандидати трябва да се явят за решаване на тест на 22.06.2011 г. от 10.00  часа в сградата на Агенция по геодезия, картография и кадастър, гр. София, ул. "Мусала" № 1.

Председател на конкурсната комисия: /п/

Списък

на недопуснатите до конкурс кандидати 

За длъжност: Началник отдел

Административно звено: Служба по геодезия, картография и кадастър гр.Пазарджик, АГКК 

Име, презиме и фамилия

Основание за недопускане

1. Красимира Димитрова Кирилова

Чл. 20, ал. 2 от НПКДСл

Не са представени копия от документи за удостоверяване наличието на минимално изискуемия професионален опит.

Председател на конкурсната комисия: /п/

slogan bg