Премини към основното съдържание

Избор на доставчик на активна нетна електрическа енергия и координатор на балансираща група за ниско и средно напрежение и администриране на разходите за пренос и достъп за нуждите на Агенция по геодезия, картография и кадастър (AГКК), по седем обособени

Статус
Възложена
Приключена

 

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Избор на доставчик на активна нетна електрическа енергия и координатор на балансираща група за ниско и средно напрежение и администриране на разходите за пренос и достъп за нуждите на Агенция по геодезия, картография и кадастър (AГКК), по седем обособени позиции“.
преписка АОП № 01055-2016-0024
 

Офертите на участниците ще се приемат в деловодството на АГКК – гр. София, ул. „Мусала“ № 1, в работни дни, от 08:30 до 17:00 часа, в срок до 24.10.2016 г., включително, най-късно до обявения по-горе час.

Отварянето на офертите ще се състои на 25.10.2016г. от 10.00 ч.

Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата на АГКК - гр. София, ул. Мусала № 1, в която се извършва отварянето.

Дата Описание на файла Размер Файл за сваляне
07.09.2016 Решение за откриване на процедура АОП 500.23 KB reshenieaop.pdf
07.09.2016 Обявление за поръчка 839.69 KB obqvlenieaop.pdf
07.09.2016 Документация 557.71 KB dokumentaciqelektroenergiq7obpoziciivesko.pdf
07.09.2016 Образци 269.29 KB obrazci-i-prilogeniya-energiya.rar
15.09.2016 Разяснение № 1 по постъпило искане изх. № 63-3/15.09.2016 г. 117.92 KB 63-6-otgovor.pdf
09.03.2017 Протокол 1 от отваряне на оферти 09.03.2017 178.56 KB protokol_1_el_energiya.pdf
26.09.2016 Обявление за изменения или за допълнителна информация 130.79 KB ee-obiavlenie-promiana.pdf
26.09.2016 Документация за обществена поръчка от 21.09.2016 г 554.8 KB dokumentaciqelektroenergiq7obpoziciivesko.pdf
27.09.2016 Разяснение № 2 282.93 KB 63-6.pdf
27.09.2016 приложение към Разяснение № 2 73.47 KB cez-agkk2015-2016glast.pdf
10.10.2016 Отговор на запитване изх. № 63-06/10.10.2016 98.27 KB nisko-sr-napr-otgovor.pdf
14.10.2016 Допълнителни разяснения -справки (dopalnitelno-raz-spravkiz-tok.rar/14.10.2016) 766.68 KB dopalnitelno-raz-spravkiz-tok.rar
21.03.2017 Протокол 2 от отваряне на офертите от 21.03.2017 246.68 KB protokol_2_el_energiya.pdf
21.03.2017 Ценовите предложения ще се отворят на публично заседание 24.03.2017 г. от 10:00 часа 165.28 KB sobshchenie_el_en.pdf
31.03.2017 Протокол 3 ел.енергия 201.48 KB protokol_3_el.energiya.pdf
03.04.2017 Доклад на комисията 307.47 KB doklad_-_el.energiya.pdf
03.04.2017 Решение за определяне на изпълнител 190.64 KB reshenie_opr._izp._rd-19-27.pdf
17.08.2017 Обявление за възложена поръчка 512.13 KB obyavlenie_za_vzlozhena_porchka.pdf
17.08.2017 ДД-65-2017 ЧЕЗ ЕЛЕКТРО БЪЛГАРИЯ АД - Позиция 1 945.99 KB dd-65-2017_chez_elektro_blgariya_ad_-_poziciya_1.pdf
17.08.2017 ДД-66-2017 ЧЕЗ ЕЛЕКТРО БЪЛГАРИЯ АД - Позиция 2 957.88 KB dd-66-2017_chez_elektro_blgariya_ad_-_poziciya_2.pdf
17.08.2017 ДД-68-2017 ЧЕЗ ЕЛЕКТРО БЪЛГАРИЯ АД - Позиция 3 944.12 KB dd-68-2017_chez_elektro_blgariya_ad_-_poziciya_3.pdf
17.08.2017 ДД-69-2017 ЧЕЗ ЕЛЕКТРО БЪЛГАРИЯ АД - Позиция 4 949.22 KB dd-69-2017_chez_elektro_blgariya_ad_-_poziciya_4.pdf
17.08.2017 ДД-70-2017 ЧЕЗ ЕЛЕКТРО БЪЛГАРИЯ АД - Позиция 5 950.46 KB dd-70-2017_chez_elektro_blgariya_ad_-_poziciya_5.pdf
17.08.2017 ДД-71-2017 ЧЕЗ ЕЛЕКТРО БЪЛГАРИЯ АД - Позиция 6 947.06 KB dd-71-2017_chez_elektro_blgariya_ad_-_poziciya_6.pdf
17.08.2017 ДД-72-2017 ЧЕЗ ЕЛЕКТРО БЪЛГАРИЯ АД - Позиция 7 941 KB dd-72-2017_chez_elektro_blgariya_ad_-_poziciya_7.pdf
31.01.2019 Анекс № 1-21.01.2019 г. ДД-69-2017 ЧЕЗ ЕЛЕКТРО БЪЛГАРИЯ АД 247.01 KB aneks_no_1-21.01.2019_g._dd-69-2017_chez_elektro_blgariya_ad.pdf
24.09.2019 Обявление за приключване на договор ДД-71_z 393.03 KB obyavlenie_za_priklyuchvane_na_dogovor_dd-71_z.pdf
24.09.2019 Обявление за приключване на договор ДД-72_z 393.91 KB obyavlenie_za_priklyuchvane_na_dogovor_dd-72_z.pdf
24.09.2019 Обявление за приключване на договор ДД-65_z 397.72 KB obyavlenie_za_priklyuchvane_na_dogovor_dd-65_z.pdf
24.09.2019 Обявление за приключване на договор ДД-66_z 398.88 KB obyavlenie_za_priklyuchvane_na_dogovor_dd-66_z.pdf
24.09.2019 Обявление за приключване на договор ДД-68_z 390.41 KB obyavlenie_za_priklyuchvane_na_dogovor_dd-68_z.pdf
24.09.2019 Обявление за приключване на договор ДД-69_z 441.39 KB obyavlenie_za_priklyuchvane_na_dogovor_dd-69_z.pdf
24.09.2019 Обявление за приключване на договор ДД-70_z 394.64 KB obyavlenie_za_priklyuchvane_na_dogovor_dd-70_z.pdf

slogan bg