Премини към основното съдържание

Софтуер

(BGSTrans е официалният софтуер на АГКК за трансформиране и приемане на материали и данни в Българска геодезическа система БГС2005)

Формати

slogan bg