Премини към основното съдържание
Търсене по населено място
Търсене по име
До: Дата на отпубликуване Написано на Дата на отпубликуване Подразделения
Изходящ № 24-33042-30.11.2021г. До: н-ци на ИВАН КОЛЕВ КАРАГЬОЗОВ НИКОЛАЙ ИВАНОВ КАРАГЬОЗОВ гр. Бургас 01.12.2021 Ямбол
Изх. № 24-32007-22.11.2021 г. ДО: ЗЕЛИХА МОХАМЕД КЕМЕШ ДО: ЕМИЛИЯ МЛАДЕНОВА МИТЕВА 01.12.2021 Кърджали
Изх. № 24-33149-01.12.2021 ГЕОРГИ БОРИСОВ ШОПОВ 01.12.2021 Благоевград
Изх. № 24-29157-27.10.2021г. ДО ГЕОРГИ КОЛЕВ ГР. СТАРА ЗАГОРА ДО ИВАН КАВАРИМОВ ГР. СТАРА ЗАГОРА ДО МАРИЯ ИВАНОВА ГР. СТАРА… 01.12.2021 Стара Загора
Изх. № 24-30053-03.11.2021 г. ДО ПАСКА ПАУНОВА ГР. КАЗАНЛЪК ДО СЛАВИ СТОЙНОВ ГР. КАЗАНЛЪК 01.12.2021 Стара Загора
Изх. № 24-30185-04.11.2021 г. ДО НИКОЛА МАРИНОВ
ГР. СОФИЯ
01.12.2021 Стара Загора
Уведомление 22-303-29.11.2021 г. Включен в преписки: 01-568682-11.10.2021 г. ДО: 1. ГАЛЯ АСЕНОВА АНДРЕЕВА 2. ЯНКА ВАЛЕНТИНОВА ЙОНУЗОВА 3. ГЕОРГИ ВАЛЕНТИНОВ АНДРЕЕВ 01.12.2021 Бургас
Уведомление 22-302-29.11.2021 Включен в преписки: 01-513067-14.09.2021 ДАНИЕЛА АНГЕЛОВА БОНЕВА 01.12.2021 Бургас
Изх. № 24-33169-01.12.2021 До: РУМЕН ДИМИТРОВ ЯНКОВ 01.12.2021 Благоевград
Изх. № 24-33188-01.12.2021 НАСЛЕДНИЦИ НА СТОИЛКО ЦВЕТАНОВ АНГЕЛОВ 01.12.2021 Благоевград
Изходящ № 24-33167-01.12.2021. ДО "ЛИЛИ" ЕООД с управител: ИВАЙЛО МИЛЧЕВ БИРОВСКИ 01.12.2021 Плевен
Изходящ № 24-32841-29.11.2021 г. ДО ЕНВЕР ЮСЕИН ЮЗЕИР – наследници: 1. ХАЙРИЕ САДЪК ЮЗЕИР 2. РОСИЦА ЕНЧЕВА ЧАУШЕВА 3. ЮСЕИН ЕНВЕР… 01.12.2021 Кърджали
Изх. № 24-30211-04.11.2021 ДИМИТРИНКА РУСКОВА ПУРСИНИДИ 01.12.2021 Търговище
Изходящ № 24-32819-29.11.2021 г. КРАСИМИРА ВЕЛИНОВА ИВАНОВА 01.12.2021 София - град
Изх. № 24-32996-29.11.2021 ЕМИЛ ГЕОРГИЕВ СТЕФАНОВ 01.12.2021 София - град
Изходящ № 24-32828-29.11.2021 г. "КОНИ-АКСИОМ"ЕООД 01.12.2021 София - град
Изходящ № 24-32994-29.11.2021 г. МИЛЕНА ПЕТРОВА ТРАНДЕВА 01.12.2021 София - град
Изходящ № 24-32997-29.11.2021 г. ГЕОРГИ АНГЕЛОВ ЗЛАТЕВ 01.12.2021 София - град
Изходящ № 24-32839-29.11.2021 г. ЗОРКА ЙОРДАНОВА ДЕСПОТОВА НИКОЛАЙ ГЕОРГИЕВ ПЕЙКОВ 01.12.2021 София - град
Изх. № 24-29250-27.10.2021 г. ЕМИЛ РУСЕВ ЕНЕВ 30.11.2021 Русе
изх. №24-32968-29.11.2021г. АТАНАС КАНЕВ КОЛЕВ 30.11.2021 Хасково
изх. №24-32963-29.11.2021г. ПЕТКО ХРИСТОВ ДОБРЕВ 30.11.2021 Хасково
изх. №24-32960-29.11.2021г. ХРИСТО СТОЯНОВ БАХАРОВ 30.11.2021 Хасково
изх. №24-32955-29.11.2021г. ЗОЯ ДИМИТРОВА ХАДЖИСТЕФАНОВА 30.11.2021 Хасково
изх. №24-32945-29.11.2021г. МИХАИЛ и АНАСТАС ГЕОРГИЕВИ ТОДОРОВИ 30.11.2021 Хасково
изх. №24-32931-29.11.2021г. ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ ДИШЛИЕВ 30.11.2021 Хасково
изх. №24-32922-29.11.2021г. КИРИЛА МИХАЙЛОВА АРНАУДОВА ВЕСА МИХАЙЛОВА ЧЕХЛАРОВА 30.11.2021 Хасково
Изх. № 24-33013-30.11.2021 г. Г-Н СЕМИР НАДЖИБ ХАННА-ДЖУМА 30.11.2021 Смолян
Изх. № 24-32914-29.11.2021 ВЕСЕЛИН БОЯНОВ БОНЧЕВ 30.11.2021 Пловдив
Изх. № 24-32809-29.11.2021 До: ИЛИЯНА ДИМИТРОВА СТАВРЕВА МАРИЯ ИВАНОВА ДОНЕВА ДАНИЕЛА СТОЙКОВА СЕЙМЕНСКА ЙОВА ХРИСТОВА… 30.11.2021 Пловдив
Изходящ № 24-27626-30.11.2021 г ДО МЕРДИН ШУКРИЕВ ФИНОВ ДО ФАТМЕ ЕМИН НИКОЛОВА ДО ЕМИНЕ ЕМИНОВА МЕМИШЕВА ДО АНИ ЕМИЛОВА ЯКИМОВА ДО… 30.11.2021 Пловдив
Изходящ № 24-25993-24.09.2021 г. ДО: ОБЩИНА КЮСТЕНДИЛ ЙОАННА ВАСИЛЕВА ЦВЕТАНОВА ДРАГА НИКОЛОВА АТАНАСОВА СЛАВЧО МАРИНОВ АТАНАСОВ… 30.11.2021 Кюстендил
Изх. № 24-33007-30.11.2021 КОСТАДИН ХРИСТОВ БОЯДЖИЕВ 30.11.2021 Благоевград
Изходящ № 24-30097-04.11.2021 г. АТАНАСКА АТАНАСОВА ПЕПЕЛЯНКОВА 30.11.2021 Пазарджик
Изх. № 24-30161-04.11.2021 ВИЖДАН БЕЙХАН ЧАКЪРОВА 30.11.2021 Пазарджик
Изх. № 24-30266-05.11.2021 ЕЛЕНКА АТАНАСОВА МИХОВА 30.11.2021 Пазарджик
Изх. № 24-33057-30.11.2021 СОБСТВЕНИКА/СОБСТВЕНИЦИТЕ НА ПОЗЕМЛЕН ИМОТ С ИДЕНТИФИКАТОР 17004.10.364 30.11.2021 Благоевград
Изх. № 24-33061-30.11.2021 СОБСТВЕНИКА/СОБСТВЕНИЦИТЕ НА ПОЗЕМЛЕН ИМОТ С ИДЕНТИФИКАТОР 47370.11.38 30.11.2021 Благоевград
Изходящ № 24-32377-24.11.2021 г. МАРИЯ ГРИГОРОВА СТОЯНОВА МАРИЯ ДИМИТРОВА СТОЯНОВА ЦВЕТЕЛИН ДИМИТРОВ СТОЯНОВ 30.11.2021 София - град
изх. №24-32965-29.11.2021 МИХАИЛ ГРОЗЕВ ТОНЕВ 30.11.2021 Хасково
Изходящ № 24-32798-26.11.2021г. ДОРЕТА ХРИСТОВА ЖЕЛЕЗАРОВА 30.11.2021 София - град
Изх. № 24-32777-26.11.2021 г. МАРГАРИТА ПЕТРОВА РАЙЧЕВА ДЕЯНА ЙОРДАНОВА ПОПОВА 30.11.2021 София - град
Изх. № 24-33093-30.11.2021 НАСЛЕДНИЦИ НА СМИЛЕН КОТЕВ ПЕТКОВ 30.11.2021 Благоевград
изх. №24-32954-29.11.2021 АТАНАС КАНЕВ КОЛЕВ

30.11.2021 Хасково
Изходящ № 24-32771-26.11.2021 г. ДЕЛЧО НИКИФОРОВ БРАНКОВ 30.11.2021 София - град
изх. №24-32920-29.11.2021 ИЛИЯ МИТЕВ НАЛБАНТОВ 30.11.2021 Хасково
Изх. № 24-32685 - 26.11.2021г ТИБО РОЖЕР МУРГА ВИКТОРИЯ РАСТОРГУЕВА МУРГА 30.11.2021 София - град
Изходящ №24-33120-30.11.2021 г. ДО ДАНИЕЛ БОГОМИЛОВА ДО ГАЛИНА АНДРЕЕВА 30.11.2021 Ловеч
изх. №24-33127-30.11.2021г. н-ци ВЕЛИЧКА ГЕОРГИЕВА ВИЧЕВА 30.11.2021 Хасково
изх. №24-33126-30.11.2021г. н-ци МИТРА ПЕТКОВА ЙОВЧЕВА 30.11.2021 Хасково
изх. №24-33119-30.11.2021г. н-ци на ГЕОРГИ БОРИСОВ ИВАНДЖИКОВ 30.11.2021 Хасково
изх. №24-33109-30.11.2021г. н-ци на ТОНКА ГЕОРГИЕВА ПАРУШЕВА 30.11.2021 Хасково
изх. №24-33136-30.11.2021г. н-ци на ДИМИТЪР МИХАЙЛОВ СМЯДОВСКИ н-ци на ГЕОРГИ МИХАЙЛОВ СМЯДОВСКИ 30.11.2021 Хасково
Изх. № 24-29389-28.10.2021 г. ДИМИТЪР ВАСИЛЕВ ЗЛАТКОВ гр. Пазарджик 29.11.2021 Пазарджик
Изходящ № 24-29908-02.11.2021 г. ГАЛИНА ДИМИТРОВА ГОСПОДИНОВА Настоящ адрес: ФРАНЦИЯ 29.11.2021 Варна
Изходящ № 24-32641-25.11.2021 г. ЛЮБОВ ЛЮБОМИРОВА ПЪРВАНОВА 29.11.2021 София - град
Изх. № 24-32909-29.11.2021 ДО / ДО НАСЛЕДНИЦИ НА: ФИЛКА ИВАНОВА ПАНЧЕВА ДИМИТЪР ИВАНОВ ФИЛИПОВ ИЛИЯ АТАНАСОВ ГОЛЕШЕВСКИ ЛЮДМИЛ… 29.11.2021 Благоевград
Изх. № 24-32912-29.11.2021 СОБСТВЕНИКА/СОБСТВЕНИЦИТЕ НА САМОСТОЯТЕЛНИ ОБЕКТИ С ИДЕНТИФИКАТОРИ 65334.300.747.1.1 И 65334.300.… 29.11.2021 Благоевград
Изх. № 24-32523-25.11.2021г. ЛИЛЯНА ТРАЙКОВА ВЕНЕВА 29.11.2021 София - град
Изх. № 24-32544-25.11.2021 г. КРЕМЕНА ГЕОРГИЕВА ДОБРЕВА 29.11.2021 София - град
Изходящ № 24-32549-25.11.2021 г. ДО ГЕОРГИ ИВАНОВ БАЛАБАНОВ ДО МИЛЕНА КИРИЛОВА БАЛАНОВА ДО ГЕНОВЕВА ПЕТКОВА ПЕТРОВА 29.11.2021 София - град
Изх. № 24-32890-29.11.2021 МАРИАНА БИСЕРОВА БЕКИРОВА 29.11.2021 Благоевград
Изходящ № 24-32550-25.11.2021 г. ДО ИВАНКА НАЙДЕНОВА МЛАДЕНОВА НАДЯ НИКОЛАЕВА БАР ЯНКА ЛЮБЕНОВА ПЕПЕЛДЖИЙСКА 29.11.2021 София - град
Изх. № 24-32588-25.11.2021 ДО ДИМИТЪР ИВАНОВ ИВАНОВ "В. М. В. - ДЕНЕВИ"ЕООД ИВАН ДАРИНОВ ТОПАЛОВ ТАНЬО ТОДОРОВ ТАНЧЕВ 29.11.2021 София - град
изх. №24-32922-29.11.2021г. КИРИЛА МИХАЙЛОВА АРНАУДОВА ВЕСА МИХАЙЛОВА ЧЕХЛАРОВА 29.11.2021 Хасково
Изходящ № 24-32611-25.11.2021 г. ДО ЗДРАВКА ИЛИЕВА ВЛАДОВА-МОМЧЕВА - ГР. ВЕЛИКО ТЪРНОВО 26.11.2021 Велико Търново
Изх. № 24-32639-25.11.2021 ВИОЛЕТА ИВАНОВА ПЕТКОВА ГР. ВАРНА 9000 26.11.2021 Велико Търново
Изх. № 24-32663-26.11.2021 г. ЦАНКА КАНАЗИРСКА 26.11.2021 Велико Търново
Изходящ № 24-29764-02.11.2021 г. СТОЯН ПЕТРОВ ПЕТРОВ 26.11.2021 Хасково
вх. №01-540530/28.09.2021г. МИНКА НИКОЛОВА ЧЕРНЕВА ПЛАМЕНА КЪНЧЕВА НИКОЛОВА 26.11.2021 Варна
Изходящ № 24-32211-23.11.2021 г. ДО КАЛИНКА ДИМИТРОВА ПЕТРОВА ВЕНЕРА ТОДОРОВА МИХАЙЛОВА-ЛИПСКИ ГЕРМАНИЯ РАДКА ВЕЛЧЕВА МИХАЙЛОВА… 26.11.2021 Варна
Изх. № 24-32666-26.11.2021 ПЕТЪР ГЕОРГИЕВ ИВАНОВ 26.11.2021 Пазарджик
Изх. № 24-29645-01.11.2021 г. ШАБАН ШАБАНОВ 26.11.2021 Търговище
Изх. № 24-28612-21.10.2021 г. ДО НИКОЛАЙ КУЛЕВ ЮКСЕЛ АЛИШЕВ ЗАТИЕ АЛИШЕВА МУСТАФА МУСТАФОВ МАДЖИЕ АХМЕДОВА МЮЗЕЙЕН МУСТАФОВА… 26.11.2021 Търговище
Изх. № 24-29643-01.11.2021 г. ДО ОГНЯН ИЛИЕВ ОГНЯНОВ БЕЛЧО ГЕНЧЕВ БЕЛЧЕВ МИЛЧО ЦОНЕВ ЦОНЕВ РАДОСТИНА СТЕФАНОВА КАМЕНОВА-КЪНЧЕВА 26.11.2021 Търговище
Изходящ № 24-29692-01.11.2021 г. КАДРИЕ ХАСАНОВА АЛИЕВА 26.11.2021 Търговище
с вх. № 02-795-04.08.2020г. СЛАВИ ЙОРДАНОВ СЛАВОВ ГР. ВАРНА
26.11.2021 Варна
Изх. № 24-29669-01.11.2021г. „ЕЛЕКТРОКОМПЛЕКТ“ ООД 26.11.2021 Търговище
Изходящ № 24-32586-25.11.2021 г. ВАСИЛ ДОНЧЕВ ДИМИТРОВ 26.11.2021 София - град
Изх. № 24-32504-25.11.2021 ГЕОРГИ АТАНАСОВ АТАНАСОВ 26.11.2021 София - град
изх. №24-31977-19.11.2021г. МАРИЯ АНАСТАСОВА БИТЛИЕВА 25.11.2021 Хасково
Изх. № 24-32489-25.11.2021 ДО СОБСТВЕНИЦИТЕ НА САМОСТОЯТЕЛНИ ОБЕКТИ В СГРАДИ С ИДЕНТИФИКАТОРИ 04279.626.54.2, 04279.626.54.3 И… 25.11.2021 Благоевград
Изх. № 24-32482-25.11.2021 НАСЛЕДНИЦИ НА АТАНАС ГЕОРГИЕВ ЖОГОВ 25.11.2021 Благоевград
Изх. № 24-32517-25.11.2021 НАСЛЕДНИЦИ НА ЮСЕИН МУСТАФОВ БАРУТЕВ 25.11.2021 Благоевград
Служебна бележка 22-301-24.11.2021 Включен в преписки: 01-584923-19.10.2021 г ВАСИЛКА ГЕОРГИЕВА ПЪКОВА 25.11.2021 Бургас
Изходящ № 24-32476-25.11.2021 г. ИВАН ВЕЛИЧКОВ БЕШЕВ 25.11.2021 Плевен
Изходящ № 24-32531-25.11.2021 г. ДО СД „Д. Е. А" ДО „ФЛЕЗИТ ИНТЕРНЕШЪНЪЛ ТРЕЙДИНГ" ЕООД, ЧРЕЗ ИВАН ДИМИТРОВ СЕРАФИМОВ -… 25.11.2021 Софийска област
Изходящ № 24-32107-22.11.2021 г. ДО БОНКА ЛЮБОМИРОВА СОКОЛОВА 25.11.2021 София - град
Изх. №24-30638/ 09.11.2021 г. ЛЮБЕН ВЕНКОВ ГИГОВ 25.11.2021 Пазарджик
Изходящ № 24-29138-27.10.2021 г. ДО: РАЛИЦА ЗДРАВКОВА ПАНУШЕВА гр. Пазарджик 4400 25.11.2021 Пазарджик
Изх. № 24-32607-25.11.2021 НАСЛЕДНИЦИ НА СТОИЦА ГОШЕВ ДАНГАЛАЧКИ 25.11.2021 Благоевград
Изх.№ 24-32600-25.11.2021г. ДО РОСИЦА ПЕТРОВА ДО МИЛЕНА ПЕТРОВА 25.11.2021 Ловеч
Изх. № 24-32014-22.11.2021 г. ОЛГА ДИМИТРОВА ГИЕВА МАРИЯ ВАСИЛЕВА ГЕОРГИЕВА 24.11.2021 Смолян
Изходящ № 24-32199-23.11.2021г. ЦВЕТАНА КОЧЕВА 24.11.2021 Ловеч
Изх. № 24-32196-23.11.2021 г. ДО ЦВЕТАНКА КОСТАДИНОВА ТОДОРОВА ДО ИРЕНА ИВАНОВА КАЛПАЧКА ДО МАНОЛ ТОДОРОВ КИРОВ 24.11.2021 Софийска област
Изходящ 24-32235-23.11.2021 г. ДО ВАСИЛКА БОРИСОВА ДАНЕВА ДО ДИМИТРИНКА АСПАРУХОВА ВАСИЛЕВА ДО НЕДА ДАНАИЛОВА ГЕОРГИЕВА 24.11.2021 Софийска област
Изх. № 24-31630-17.11.2021г. „ЧЕМАЛЕТИН ЧЕЛИК“ ООД 24.11.2021 Разград
Изх. № 24-31613-17.11.2021г. ИВАН ЛАЗАРОВ 24.11.2021 Разград
Изходящ № 24-31595-17.11.2021 г. ДО СОБСТВЕНИЦИТЕ НА САМОСТОЯТЕЛНИ ОБЕКТИ – ЖИЛИЩА, АПАРТАМЕНТИ И ГАРАЖИ В СГРАДА С ИДЕНТИФИКАТОР… 24.11.2021 Кърджали
Изх. № 24-32016-22.11.2021 г. ДО: ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ДО: АСИЙЕ ЙОЗТЮРК 24.11.2021 Кърджали
Изходящ № 24-29189-27.10.2021 г. ДО ПОЛИХРОН ПОЛИХРОНОВ ГР. СТАРА ЗАГОРА
24.11.2021 Стара Загора
Изх.№ 24-32271-23.11.2021 г. НЕЛИ ВАСИЛЕВА 24.11.2021 Ловеч
Служебна бележка 22-299-23.11.2021 МИНКА МАРИНОВА КЪНЕВА ЛАЙЛА МИХАЙЛОВА ЛАУРСЕН ВАСИЛ ИВАНОВ КЪНЕВ 24.11.2021 Бургас
Служебна бележка 22-300-23.11.2021 Включен в преписки: 01-556416-05.10.2021 До: ЕЛЕНА ГЕОРГИЕВА СТАВРЕВА ВАЛЕНТИНА ГЕОРГИЕВА СТАВРЕВА- ЧАНТОВА 24.11.2021 Бургас
Изходящ № 24-32008-22.11.2021 г. До: собствениците на поземлен имот с идентификатор 65677.702.435 с административен адрес гр.… 24.11.2021 Хасково
Изходящ № 24-32279-23.11.2021 КРИСТИНА СТОЙЧЕВА ДИНКОВА БОРИС ДИМИТРОВ ЙОВЧЕВ ПАВЛИНА МАТЕЙЧЕВА СЛАВЧЕВА 24.11.2021 Пловдив
Изх. № 24-32282-23.11.2021 ПЕТЯ ДИМИТРОВА ВАСИЛЕВА МАРИЯ ТОДОРОВА ФРОЙЕР Н-ци на ДИМИТЪР ИЛИЕВ ДИМИТРОВ АТАНАС ИВАНОВ ДИМИТРОВ 24.11.2021 Пловдив
Изх. № 24-32280-23.11.2021 МИХАИЛ ПЕТРОВ МИХАЙЛОВ 24.11.2021 Пловдив
Изх. 24-29337-28.10.2021 г Исмет Вехби Халил Ганиме Вехпи Кадерли 24.11.2021 Хасково
Изх. № 24-29642-01.11.2021г. МАРГАРИТА ЗАРКОВА ВЕЛКОВА 24.11.2021 Хасково
Изх. № 24-31583-17.11.2021 АТАНАС СТЕФАНОВ ЯНАКИЕВ ВАНЯ СТЕФАНОВА ЯНАКИЕВА 24.11.2021 Пазарджик
Изх. № 24-29010-26.10.2021 ОФЕЛИЯ ИВАНОВА ЦИЦКОВА 24.11.2021 Пазарджик
Изх. № 24-32294-24.11.2021г. ДО: РАШИД САБРИЕВ АМЗОВ 24.11.2021 Пазарджик
Изх. № 24-29515-29.10.2021 До: ВЕЛИН ИЛИЕВ ВЕЛИНОВ До: ВЛАДИМИР ДИМИТРОВ НАКЕВ До: ЛЮБОМИР ДИМИТРОВ НАКЕВ, До: ЦВЕТАНКА ИЛИЕВА… 24.11.2021 Кюстендил
Изх. № 24-28604-21.10.2021 г. ДОНЧО АРСОВ СЛАВОМИР СЛАВЧЕВ НАТАЛИЯ НИКОЛОВА МАРТИН АЛЕКСАНДРОВ ДАНИЕЛА МИЛАНОВА БИСЕР АЛЕКСИЕВ… 24.11.2021 Търговище
Изходящ № 24-29657-01.11.2021 г. ИЛИЯЗ ОСМАНОВ 24.11.2021 Търговище
Изх. № 24-31333-16.11.2021 РАДОСТИНА ГЕОРГИЕВА ДИМОВА 24.11.2021 Търговище
Изх. №24-32317-24.11.2021 г. Г-Н АНАСТАС ТОМОВ МАСУРСКИ 24.11.2021 Смолян
Изх. № 24-32098-22.11.2021г. ЕМИЛИЯ ПЕТРОВА ГЕОРГИЕВА 24.11.2021 София - град
Изходящ № 24-32100-22.11.2021 г. ВЛАДИМИРА ЛЮБОМИРОВА ВРИНГОВА-КАБАКЧИЕВА ДО ЮЛИУС КРАМАРИЧ 24.11.2021 София - град
Изх. № 24-32151-23.11.2021 г. СТАНИСЛАВ АНДОНОВ ИЛИЕВ ЛИЛЯНКА СТАНКОВА ПЕТРОВА 24.11.2021 София - град
Изходящ № 24-31990-19.11.2021 г. наследници на КОНСТАНТИН ПОМЯНОВ 24.11.2021 София - град
Изх. № 24-32325-24.11.2021 НАСЛЕДНИЦИ НА ВАНГА СПИРОВА БОЖКОВА 24.11.2021 Благоевград
Изх. № 24-32326-24.11.2021 НАСЛЕДНИЦИ НА ТРАЙЧО ИВАНОВ ДАКОВ 24.11.2021 Благоевград
Изх. № 24-32336-24.11.2021 НАСЛЕДНИЦИ НА СТОИМЕН СТОЯНОВ БАЧЕВ 24.11.2021 Благоевград
Изх. № 24-32340-24.11.2021 НАСЛЕДНИЦИ НА АТАНАС ГЕОРГИЕВ ДАЧЕВ 24.11.2021 Благоевград
Изх. № 24-29477* 23.11.2021 ДО НЕЛИ АЛЕКСАНДЪР ЙОЧЕВА 24.11.2021 Благоевград

slogan bg