Премини към основното съдържание

За какво служи скицата (схемата) на недвижим имот от кадастралната карта?

В територия с одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри, за извършване на разпоредителна сделка с недвижим имот – поземлен имот, сграда или самостоятелен обект в сграда, се изисква скица на поземления имот или сградата, или схема на самостоятелния обект в сграда. Скицата (схемата) на недвижимия имот се издават на специална бланка, съдържаща логото на Агенцията по геодезия, картография и кадастър, от служба по геодезия, картография и кадастър . Скицата (схемата) съдържат данни от кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти.

slogan bg