Премини към основното съдържание

Собственици на апартаменти в жилищни блокове и кооперации, също ли трябва да предоставят нотариални актове?

Да, необходимо е собствениците на апартаменти в жилищни блокове и кооперации също да предоставят нотариални актове, тъй като съгласно ЗКИР кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти съдържат данни не само за поземлените имоти и сградите, но и за всички самостоятелни обекти на собственост - апартаменти, магазини, ателиета, офиси и др. Задължението на собствениците да представят документ, удостоверяващ правото на собственост или друго вещно право върху недвижим имот, е регламентирано в  ЗКИР.

slogan bg