Премини към основното съдържание

Има ли санкция ако гражданин не разбере че попада в територия, за която е обявена процедура за създаване на ККР или пък живее в чужбина?

Няма нормативно регламентирана парична санкция (глоба) и такава не се събира при непредставяне на документ за собственост или друго вещно право за недвижим имот, който попада в територия, за която е обявена процедура за създаване на ККР.

slogan bg