Премини към основното съдържание

Документът за собственост е на името на единия съпруг, въпреки че имотът е семейна имуществена общност...

Българското право е възприело принципът да се вписват документи, а не да се вписват права. В кадастралния регистър на недвижимите имоти се записва само лицето, посочено в документа за собственост, (в случая единия от съпрузите). Правата на собственост върху имот – съпружеска имуществена общност - се удостоверяват от нотариус, а не от съответната служба по геодезия, картография и кадастър.

slogan bg