Заповеди относно необходимите материали, за одобряване на КККР