Премини към основното съдържание

Указания за изискванията при приемане на Работна геодезическа основа, създадена чрез използване на кинематични ГНСС измервания

Документ

slogan bg