Премини към основното съдържание

Указание за практическо прилагане на Гл. 6 "Поддържане в актуално състояние на КККР" на ЗКИР при изменение на кадастралния регистър на недвижимите имоти

Документ

slogan bg