Премини към основното съдържание

Удостоверение за оценка на съответствие на ГНСС инфраструктурна мрежа "СМАРТ БУЛ.НЕТ”

- Резултати от извършения контрол на стабилността на базовите станции на ГНСС инфраструктурна мрежа „ГЕОНЕТ“ за периода: 01 януари – 01 юли 2023 г.: 
- Резултати от извършения контрол на стабилността на базовите станции на ГНСС инфраструктурна мрежа „СМАРТБУЛ.НЕТ“ за периода: 01 януари – 01 юли 2023 г.: 
- Резултати от извършения контрол на стабилността на базовите станции на ГНСС инфраструктурна мрежа „ИОКТО“ за периода: 01 януари – 01 юли 2023 г.: 

Анализът на временните редове с координатите на перманентните станции на мрежата показва, че за целия период на мониторинг не се наблюдават скокообразни отклонения или резки изменения на общата тенденция на всеки ред, т.е. липсват аномални явления в поведението на станциите.
Заключение: Базовите станции на ГНСС инфраструктурната мрежа „СмартБул.Нет“ отговарят на условията за оценка на съответствие.

 

* Контролът на стабилността на базовите станции се извършва на основание чл. 57, ал. 3 от Инструкция № РД-02-20-25 от 20 септември 2011 г. за определяне на геодезически точки с помощта на Глобални навигационни спътникови системи и се състои в определяне на  временни редове по координатите на базовите станции, които временни редове се анализират за наличие на: (1) скокообразни отклонения от общата тенденция на всеки ред; (2) резки изменения на общата тенденция на всеки ред; (3) съществени разлики на скоростите на изменение на координатите на базовите станции в сравнение с типичните за региона стойности.

slogan bg