Удостоверение за оценка на съответствие на ГНСС инфраструктурна мрежа "СМАРТ БУЛ.НЕТ”

Версия за печатВерсия за печат

Удостоверение за оценка на съответствие № 012/2020 г. на ГНСС инфраструктурна мрежа "СМАРТ БУЛ.НЕТ”, оператор "Веком Гео” ЕООД, отговаряща на изискванията на Инструкция №РД-02-20-25/2011 за определяне на геодезически точки с помощта на глобални навигационни спътникови системи със срок на валидност– до март 2022година

 

Резултати от извършения контрол на стабилността и координатите на базовите станции на ГНСС инфраструктурна мрежа „СМАРТ БУЛ.НЕТ“ за 2019 година:

Период І: 01 януари – 30 юни 2019 г.

Анализът на временните редове с координатите на перманентните станции от ГНСС мрежа-та СМАРТ БУЛ.НЕТ показва, че за период I на мониторинга не се наблюдават скокообразни отклонения или резки изменения на общата тенденция на всеки ред, т.е. липсват аномални явления в поведението на станциите!

Заключение:            Перманентни ГНСС станции от мрежата отговарят на условията за                               оценка на съответствие.

Период ІІ: 01 юли - 31 декември 2019 г.

(Резултатите ще бъдат публикувани до 31.03.2020 г.)

Контролът се извършва на основание чл. 57, ал. 3 от Инструкция № РД-02-20-25 от 20 септември 2011 г. за определяне на геодезически точки с помощта на Глобални навигационни спътникови системи.