Удостоверение за оценка на съответствие на ГНСС инфраструктурна мрежа "СМАРТ БУЛ.НЕТ”

Версия за печатВерсия за печат

Удостоверение за оценка на съответствие № 012/2020 г. на ГНСС инфраструктурна мрежа "СМАРТ БУЛ.НЕТ”, оператор "Веком Гео” ЕООД, отговаряща на изискванията на Инструкция №РД-02-20-25/2011 за определяне на геодезически точки с помощта на глобални навигационни спътникови системи със срок на валидност– до март 2022година

 

Резултати от извършения контрол на стабилността и координатите на базовите станции на ГНСС инфраструктурна мрежа „СМАРТ БУЛ.НЕТ“ за 2019 година:

Период І: 01 януари – 30 юни 2019 г.

Анализът на временните редове с координатите на перманентните станции от ГНСС мрежа-та СМАРТ БУЛ.НЕТ показва, че за период I на мониторинга не се наблюдават скокообразни отклонения или резки изменения на общата тенденция на всеки ред, т.е. липсват аномални явления в поведението на станциите!

Заключение: Перманентни ГНСС станции от мрежата отговарят на условията за  оценка на съответствие.

Период ІІ: 01 юли - 31 декември 2019 г.

Анализът на временните редове с координатите на перманентните станции от ГНСС мрежа СмартБул.НЕТ показва, че за период II на мониторинга не се наблюдават скокообразни отклонения или резки изменения на общата тенденция на всеки ред, т.е. липсват аномални явления в поведението на станциите!

 

Контролът се извършва на основание чл. 57, ал. 3 от Инструкция № РД-02-20-25 от 20 септември 2011 г. за определяне на геодезически точки с помощта на Глобални навигационни спътникови системи.