Премини към основното съдържание

Удостоверение за оценка на съответствие на ГНСС инфраструктурна мрежа "СМАРТ БУЛ.НЕТ”

Удостоверение за оценка на съответствие № 012/2020 г. на ГНСС инфраструктурна мрежа "СМАРТ БУЛ.НЕТ”, оператор "Веком Гео” ЕООД, отговаряща на изискванията на Инструкция №РД-02-20-25/2011 за определяне на геодезически точки с помощта на глобални навигационни спътникови системи със срок на валидност– до март 2022 година

Резултати от извършения контрол на стабилността и координатите на базовите станции на ГНСС инфраструктурна мрежа „СМАРТ БУЛ.НЕТ“ за 2020 година:
Период І: 01 януари – 30 юни 2020 г.
Анализът на временните редове с координатите на перманентните станции от ГНСС мрежа-та СМАРТ БУЛ.НЕТ показва, че за период I на мониторинга не се наблюдават скокообразни отклонения или резки изменения на общата тенденция на всеки ред, т.е. липсват аномални явления в поведението на станциите!
Заключение: Перманентни ГНСС станции от мрежата отговарят на условията за  оценка на съответствие.

Контролът се извършва на основание чл. 57, ал. 3 от Инструкция № РД-02-20-25 от 20 септември 2011 г. за определяне на геодезически точки с помощта на Глобални навигационни спътникови системи.

slogan bg