Удостоверение за оценка на съответствие на ГНСС инфраструктурна мрежа "ИОКТО"

Версия за печатВерсия за печат

Резултати от извършения контрол на стабилността и координатите на базовите станции на ГНСС инфраструктурна мрежа „ИОКТО“ за 2019 година:

Период І: 01 януари – 30 юни 2019 г.

Анализът на временните редове с координатите на перманентните станции от ГНСС мрежа-та ИОКТО показва, че за период I на мониторинга не се наблюдават скокообразни отклонения или резки изменения на общата тенденция на всеки ред, т.е. липсват аномални явления в поведението на станциите!

Заключение: Перманентни ГНСС станции от мрежата отговарят на условията за  оценка на съответствие.

Период ІІ: 01 юли - 31 декември 2019 г.

Анализът на временните редове с координатите на перманентните станции от ГНСС мрежа ИОКТО  показва, че за период II на мониторинга не се наблюдават скокообразни отклонения или резки изменения на общата тенденция на всеки ред, т.е. липсват аномални явления в поведението на станциите!

 

Контролът се извършва на основание чл. 57, ал. 3 от Инструкция № РД-02-20-25 от 20 септември 2011 г. за определяне на геодезически точки с помощта на Глобални навигационни спътникови системи.