Премини към основното съдържание

Удостоверение за оценка на съответствие на ГНСС инфраструктурна мрежа "ИОКТО"

В резултат от извършения през 2021 г. контрол на стабилността на базовите станции* на ГНСС инфраструктурните мрежи, получили удостоверение за съответствие от АГКК, както и от анализа на резултатите от извършените RTK измервания на точки от Държавната GPS мрежа за установяване надеждността и точността на получаваните координати в реално време, са направени следните заключения:

  1. Базовите станции от ГНСС инфраструктурна мрежа ИОКТО отговарят на условията за оценка на съответствие.
  2. Получаваните от инфраструктурната мрежа координати в реално време са удовлетворителни.

 

* Контролът на стабилността на базовите станции се извършва на основание чл. 57, ал. 3 от Инструкция № РД-02-20-25 от 20 септември 2011 г. за определяне на геодезически точки с помощта на Глобални навигационни спътникови системи и се състои в определяне на  временни редове по координатите на базовите станции, които временни редове се анализират за наличие на: (1) скокообразни отклонения от общата тенденция на всеки ред; (2) резки изменения на общата тенденция на всеки ред; (3) съществени разлики на скоростите на изменение на координатите на базовите станции в сравнение с типичните за региона стойности.

slogan bg