Премини към основното съдържание

Удостоверение за оценка на съответствие на ГНСС инфраструктурна мрежа „ГЕОНЕТ”

28 March 2018

   „Удостоверение за оценка на съответствие № 013/ 2020 г. на ГНСС инфраструктурна  мрежа „ГЕОНЕТ”, собственост на „Зенит-Гео” ЕООД, оператор „Солитех” АД,
   отговаряща на изискванията съгласно Инструкция № РД-02-20-25/2011 г. за определяне на геодезически точки с помощта на глобални навигационни спътникови системи

   Срок на валидност - май 2022 година.

    Резултати от извършения контрол на стабилността и координатите на базовите станции на ГНСС инфраструктурна мрежа „ГЕОНЕТ“ за 2019 година:

    Период І: 01 януари – 30 юни 2019 г.

    Анализът на временните редове с координатите на перманентните станции от ГНСС мрежа-та ГЕОНЕТ показва, че за период I на мониторинга не се наблюдават скокообразни отклонения или резки изменения на общата тенденция на всеки ред, т.е. липсват аномални явления в поведението на станциите!

    Заключение: Перманентни ГНСС станции от мрежата отговарят на условията за оценка на съответствие.

    Период ІІ: 01 юли - 31 декември 2019 г.

    Анализът на временните редове с координатите на перманентните станции от ГНСС мрежа ГЕОНЕТ показва, че за период II на мониторинга не се наблюдават скокообразни отклонения или резки изменения на общата тенденция на всеки ред, т.е. липсват аномални явления в поведението на станциите!

     

    Контролът се извършва на основание чл. 57, ал. 3 от Инструкция № РД-02-20-25 от 20 септември 2011 г. за определяне на геодезически точки с помощта на Глобални навигационни спътникови системи.

    slogan bg