Премини към основното съдържание

Удостоверение за оценка на съответствие на ГНСС инфраструктурна мрежа „ГЕОНЕТ”

Резултат от извършения контрол на стабилността на базовите станции на ГНСС инфраструктурна мрежа „ГЕОНЕТ“ за периода: 01 януари – 30 юни 2022 г.:
Анализът на временните редове с координатите на перманентните станции на мрежата показва, че за период I на мониторинга не се наблюдават скокообразни отклонения или резки изменения на общата тенденция на всеки ред, т.е. липсват аномални явления в поведението на станциите.
Заключение: Базовите станции на ГНСС инфраструктурната мрежа „ГЕОНЕТ“ отговарят на условията за оценка на съответствие.

* Контролът на стабилността на базовите станции се извършва на основание чл. 57, ал. 3 от Инструкция № РД-02-20-25 от 20 септември 2011 г. за определяне на геодезически точки с помощта на Глобални навигационни спътникови системи и се състои в определяне на  временни редове по координатите на базовите станции, които временни редове се анализират за наличие на: (1) скокообразни отклонения от общата тенденция на всеки ред; (2) резки изменения на общата тенденция на всеки ред; (3) съществени разлики на скоростите на изменение на координатите на базовите станции в сравнение с типичните за региона стойности.
 

slogan bg