Премини към основното съдържание

BGSTrans е официалният софтуер на АГКК за трансформиране и приемане на материали и данни в Българска геодезическа система БГС2005.

slogan bg