Премини към основното съдържание

Обратна връзка

Уважаеми клиенти, ползвайте рубриката „Обратна връзка“ само за общи въпроси.

За услуги предоставяни от Агенцията по геодезия, картография и кадастър и платежни документи използвайте Кадастрално- административна информационна система (КАИС)- http://kais.cadastre.bg или електронната поща на съответната Служба по геодезия, картография и кадастър по местонахождение на имота, която се намира в рубриката „Контакти“


slogan bg