Премини към основното съдържание

Необходимо ли е при изменение на КККР за обект, върху който правото на собственост принадлежи на повече от един собственик, заявлението за изменение да се подава от всички собственици

Документ
48-53-2014.pdf (633.18 KB)

slogan bg