Необходимо ли е при изменение на КККР за обект, върху който правото на собственост принадлежи на повече от един собственик, заявлението за изменение да се подава от всички собственици