Премини към основното съдържание

Доставка на 2 броя сървъри за надграждане и резервиране на съществуващата информационна среда на КАИС и ИИСКИР

Статус на публ. покана и търгове
Възложена

Събиране на оферти с обява с предмет: „Доставка на 2 (броя) броя сървъри за надграждане и резервиране на съществуващата информационна среда на КАИС и ИИСКИР“.

 

Офертите на участниците ще се приемат всеки работен ден от 09:00 до 17:30 ч. в деловодството на АГКК, гр. София 1618, ул. „Мусала” № 1, в срок до 26.07.2019 г., включително, до 17:00 часа.

 

Офертите ще се отворят на 29.07.2019 ч. от 11:00 ч. на посочения по-горе адрес.

Дата Размер Файл за сваляне publ_pokana
17.10.2019 2.8 MB is-133-2019_globalni_elektronni_resheniya_ood_z.pdf ИС-133-2019 ГЛОБАЛНИ ЕЛЕКТРОННИ РЕШЕНИЯ ООД_z
06.08.2019 1.6 MB protokol_no_-srvri-07-2019.pdf Протокол № 1-сървъри-07-2019
13.08.2019 1.38 MB protokol_no_2-srvri_2019.pdf Протокол № 2-сървъри 2019
17.10.2019 2.8 MB is-133-2019_globalni_elektronni_resheniya_ood_z.pdf ИС-133-2019 ГЛОБАЛНИ ЕЛЕКТРОННИ РЕШЕНИЯ ООД
Дата Файл за сваляне Описание Размер
16.07.2019 informaciyaaop-srvri-07-2019.pdf Информация_АОП-сървъри-07-2019 329.97 KB
16.07.2019 metodikazaocenkanaofertite-srvri-07-2019.pdf Методика за оценка на офертите-сървъри-07-2019 285.94 KB
16.07.2019 obyava-srvri-07-2019.pdf Обява-сървъри-07-2019 1.87 MB
16.07.2019 prilozheniya-srvri-07-2019.doc Приложения-сървъри-07-2019 174.5 KB
16.07.2019 proektnadogovor-srvri-07-2019.pdf Проект на договор-сървъри-07-2019 485.58 KB
16.07.2019 tehnicheskaspecifikaciya-srvri-07-2019.pdf Техническа спецификация-сървъри-07-2019 231.97 KB

slogan bg