Премини към основното съдържание

СГКК към АГКК

ГР. ЯМБОЛ 8600

Пл.”ОСВОБОЖДЕНИЕ” №7, ет.3
ЦЕНТЪР ЗА АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ- ет.3

Градски транспорт: Линия 1 - „ж.п. гара“ - „хотел България“ - „нова автогара“ - „ж.к. Хале“, Линия 2 - „ж.к. Христо Ботев“ - „хотел България“ - „ж.к. Златен рог - юг“. Платено паркиране в района на СГКК.

карта в  Google map

 

Тел: 046/661879 

Виж имейла...

ИНЖ. РУМЯНА  ХРИСТОВА – РУСЕВА

 

 

ОБЩИНИ С ОПРАВОМОЩЕНИ ПО ЗКИР ЛИЦА (ОЗЛ)

ОБЩИНА ЕЛХОВО

гр. Елхово 8700, ул. „Търговска“ № 13

Работно време:

понеделник и сряда от 8.00 да 12.00 ч 

тел. 047881276

Оправомощено лице по Заповед № РД-13-163/30.08.2019 г. 

Георги Атанасов Ненов 

 

 


Работно време:

от понеделник до петък о т 9.00 до 17.30 ч.

Съгласно чл. 10 ал. 4 от НАРЕДБАТА ЗА АДМИНИСТРАТИВНОТО ОБСЛУЖВАНЕ (в сила от 1.06.2008 г.), в случаите, когато в служебните помещения на звеното за административно обслужване има потребители на административни услуги в края на обявеното работно време, работата на звеното продължава до приключване на тяхното обслужване, но не повече от два астрономически часа след обявеното работно времe

slogan bg