СГКК- ЯМБОЛ

Версия за печатВерсия за печат

СГКК към АГКК

Изнесени  работни места  (ИРМ)

ГР. ЯМБОЛ 8600

Пл.”ОСВОБОЖДЕНИЕ” №7, ет.4 
Офис 402-405
Приемна за граждани ет.2, офис 201
Тел:046/661879 Факс: 046/663217 

jambol@cadastre.bg

ИНЖ. РУМЯНА  ХРИСТОВА – РУСЕВА

Местоположение

Bulgaria
42° 29' 1.9644" N, 26° 30' 17.8236" E


Работно време:

от понеделник до петък о т 9.00 до 17.30 ч.

Съгласно чл. 10 ал. 4 от НАРЕДБАТА ЗА АДМИНИСТРАТИВНОТО ОБСЛУЖВАНЕ (в сила от 1.06.2008 г.), в случаите, когато в служебните помещения на звеното за административно обслужване има потребители на административни услуги в края на обявеното работно време, работата на звеното продължава до приключване на тяхното обслужване, но не повече от два астрономически часа след обявеното работно време.


Приемно време на:

СГКК за правоспособни по Закона за кадастър и имотен регистър лица

от понеделник до петък

15.00 - 16.00

началника на СГКК

Вторник

Четвъртък

10.00 - 12.00

13.30 - 15.30


Местоположение

Javascript is required to view this map.