Премини към основното съдържание

СГКК- СОФИЯ

 

СГКК към АГКК

ГР. СОФИЯ  1618

 
Ул. “МУСАЛА” №1

 

ИНЖ. МОМЧИЛ ТЕРЗИЙСКИ

За информация, справки по преписки, записване за приемно време за  уведомления по чл. 26 от АПК и относно подадени електронни заявления през КАИС ПОРТАЛ

Тел.: 028188338

имейл: Виж имейла...

ОБЩИНИ С ОПРАВОМОЩЕНИ ПО ЗКИР ЛИЦА (ОЗЛ)

РАЙОН „МЛАДОСТ“ – Столична община 

гр. София 1712, ж. к. „Младост 3“,

бул. „Свето Преображение” № 1

Работно време:

Вторник  - от 9.00ч. до 12.00ч.
Четвъртък  - от 9.00ч. до 12.00ч.

Оправомощени лица по Зап.№: РД-13-211/09.08.2018 г.

инж. Радослав Енюв Ангелов

 

РАЙОН „ПОДУЯНЕ“ – Столична община  

гр. София 1517,

ж. к. „Суха река“, ул. „Плакалница” № 51

Работно време:

Вторник от 8.30 ч. до 17.00 ч.

Сряда от 8.30 ч. до 17.00 ч.

тел.: 028146114

Оправомощени лица по Зап.№: РД-13-255/19.10.2018 г.

Леонтина Георгиева Тренева

Мария Кирилова Пенчева 

Росица Иванова Иванова

Татяна Илиева Предова

РАЙОН „ТРИАДИЦА“ – Столична община

гр. София 1574, ул. „Алабин” № 54

Работно време:

Вторник от 9.00 ч. до 12.00 ч.

Четвъртък от 13.00 ч. до 17.00 ч.

тел.: 028054164

Оправомощени лица по Зап.№: РД-13-121/14.05.2018 г.

Радка Михайлова Славкова

Георги Кирилов Кръстев

Донка Николова Юлева

РАЙОН „СЛАТИНА" – Столична община

гр. София , бул. „Шипченски проход" № 67, етаж 2, стая № 211

Работно време:

Вторник    14:00 часа -17:00 часа

Четвъртък 9:00 часа - 12:00 часа

Оправомощени лица по Зап.№: РД-13-139/08.06.2018 г.

 Веселин Крумов Божилов 

 Ивелина Иванова Русинова 

 Георги Пламенов Илиев

  Нели Славчева Костова

РАЙОН „ИЗГРЕВ“  – Столична община

гр. София 1113, ул. „Атанас Далчев” № 12

Оправомощени лица по Зап.№: РД-13-70/04.04.2019 г.

Кристина Василева Бояджиева -тел.: 029701065

Виолета Стайкова Попова-Генчева - тел.: 029701029

Айля Мюмюнова Рафиевател.: - тел.:02/ 9701042

РАЙОН „ЛЮЛИН” – Столична община 

гр. София, бул."Захари Стоянов" № 15

Обслужва се от служители на района

Оправомощени лица по Зап.№: РД-13-146/14.08.2019 

Елка Кирилова Деянова 02/923 72 46

Юла Рашкова Христова  02/923 72 46

Мария Запрянова Филипова

Елена Петкова Борисова

Работно време:

Понеделник – 09:00 – 11:00 ч.

Вторник – 14:30 – 16:30 ч.

Сряда – 09:00 – 11:00 ч.

Четвъртък – 14:30 – 16:30 ч.

Петък – 09:00 – 11:00 ч.

РАЙОН „НОВИ ИСКЪР“  – Столична община

Столична община п.к. 1281, ул. "Искърско дефиле" № 123

Работно време:

Понеделник, вторник, сряда и петък от 8:30 ч  до 17:00 ч

Четвъртък от 14:00 ч до 17:00 ч

Оправомощени лица по Зап.№: РД-13-166/03.09.2019 

Албена Манолова Кръстанова 

Гергана Колева- 0884355790

Магдалена Василева Гълъбова 

Ели Христова Петрова 

Ирина Динчова Цветанова 

 РАЙОН „НАДЕЖДА“ – Столична община

гр. София 1220, ул. „Кирил Дрангов” № 55

 

 

Оправомощени лица по Зап.№: РД-13-224/11.12.2019 

Светла Бранимирова Декина

Цветан Николаев Вълчинов 

Габриела Валентинова Велинова

Христина Йорданова Димитрова

Изнесени  работни места(ИРМ)

гр. София

ул. „Кракра” № 3

Временно не работи , поради ремонт

Направление архитектура и градоустройство(НАГ)

гр. София

ул. „Сердика” № 5, партер

Работно време:

от понеделник до петък от 9.00 ч. до 17.30 ч.


ЦЕНТЪР ЗА АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ

Работно време:

от понеделник до петък от 9.00 до 17.30 ч.

Съгласно чл. 10 ал. 4 от НАРЕДБАТА ЗА АДМИНИСТРАТИВНОТО ОБСЛУЖВАНЕ (в сила от 1.06.2008 г.), в случаите, когато в служебните помещения на звеното за административно обслужване има потребители на административни услуги в края на обявеното работно време, работата на звеното продължава до приключване на тяхното обслужване, но не повече от два астрономически часа след обявеното работно време. 
 

slogan bg