СГКК- СОФИЯ

Версия за печатВерсия за печат

 

СГКК към АГКК

ГР. СОФИЯ  1618

 
Ул. “МУСАЛА” №1

ИНЖ. МОМЧИЛ ТЕРЗИЙСКИ

имейл : sofia@cadastre.bg


За информация, справки по преписки и записване за приемно време за  уведомления по чл. 26 от АПК

Тел.: 02/8188383 

Тел.: 02/8188338 

имейл: sofia@cadastre.bg

Онтносно подадени електронни заявления през КАИС ПОРТАЛ

Тел.: 0878622022

Тел.:0888220615

За записване на приемно време с началник на СГКК -  София

Тел.: 02/8188354 

имейл: Karagyozova.T@cadastre.bg

Приемно време на началник на СГКК-София

понеделник, сряда и петък - от 09,30 ч. до 11,30ч.

ОБЩИНИ С ОПРАВОМОЩЕНИ ПО ЗКИР ЛИЦА (ОЗЛ)

РАЙОН „МЛАДОСТ“ – Столична община 

гр. София 1712, ж. к. „Младост 3“,

бул. „Свето Преображение” № 1

Работно време:

Вторник  - от 9.00ч. до 12.00ч.
Четвъртък  - от 9.00ч. до 12.00ч.

Оправомощени лица по Зап.№: РД-13-211/09.08.2018 г.

инж. Радослав Енюв Ангелов

 

РАЙОН „ПОДУЯНЕ“ – Столична община  

гр. София 1517,

ж. к. „Суха река“, ул. „Плакалница” № 51

Работно време:

Вторник от 9.00 ч. до 12.00 ч.

Сряда от 13.30 ч. до 16.00 ч.

тел.: 028146114

Оправомощени лица по Зап.№: РД-13-255/19.10.2018 г.

Иванка Ангелова Цачева 

Мария Кирилова Пенчева 

Росица Иванова Иванова

РАЙОН „ТРИАДИЦА“ – Столична община

гр. София 1574, ул. „Алабин” № 54

Работно време:

Вторник от 9.00 ч. до 12.00 ч.

Четвъртък от 13.00 ч. до 17.00 ч.

тел.: 028054164

Оправомощени лица по Зап.№: РД-13-121/14.05.2018 г.

Радка Михайлова Славкова

Георги Кирилов Кръстев

Донка Николова Юлева

РАЙОН „СЛАТИНА" – Столична община

гр. София , бул. „Шипченски проход" № 67, етаж 2, стая № 211

Работно време:

Вторник    14:00 часа -17:00 часа

Четвъртък 9:00 часа - 12:00 часа

Оправомощени лица по Зап.№: РД-13-139/08.06.2018 г.

 Веселин Крумов Божилов 

 Ивелина Иванова Русинова 

 Георги Пламенов Илиев

  Нели Славчева Костова

РАЙОН „ИЗГРЕВ“  – Столична община

гр. София 1113, ул. „Атанас Далчев” № 12

Оправомощени лица по Зап.№: РД-13-70/04.04.2019 г.

Кристина Василева Бояджиева -тел.: 029701065

Виолета Стайкова Попова-Генчева - тел.: 029701029

Айля Мюмюнова Рафиевател.: - тел.:02/ 9701042

РАЙОН „ЛЮЛИН” – Столична община 

гр. София, бул."Захари Стоянов" № 15

Обслужва се от служители на района

Оправомощени лица по Зап.№: РД-13-146/14.08.2019 

Елка Кирилова Деянова 02/923 72 46

Юла Рашкова Христова  02/923 72 46

Мария Запрянова Филипова

Елена Петкова Борисова

Работно време:

Понеделник – 09:00 – 11:00 ч.

Вторник – 14:30 – 16:30 ч.

Сряда – 09:00 – 11:00 ч.

Четвъртък – 14:30 – 16:30 ч.

Петък – 09:00 – 11:00 ч.

РАЙОН „НОВИ ИСКЪР“  – Столична община

Столична община п.к. 1281, ул. "Искърско дефиле" № 123

Работно време:

Понеделник, вторник, сряда и петък от 8:30 ч  до 17:00 ч

Четвъртък от 14:00 ч до 17:00 ч

Оправомощени лица по Зап.№: РД-13-166/03.09.2019 

Весела Велева- 0889520368

Гергана Колева- 0884355790

 РАЙОН „НАДЕЖДА“ – Столична община

гр. София 1220, ул. „Кирил Дрангов” № 55

 

 

Оправомощени лица по Зап.№: РД-13-224/11.12.2019 

Светла Бранимирова Декина

София Валериева Лозанова 

Христина Йорданова Димитрова

Изнесени  работни места(ИРМ)

гр. София

ул. „Кракра” № 3

Временно не работи , поради ремонт

Направление архитектура и градоустройство(НАГ)

гр. София

ул. „Сердика” № 5, партер

Работно време:

от понеделник до петък от 9.00 ч. до 17.30 ч.

Местоположение

Bulgaria
42° 40' 4.3176" N, 23° 16' 5.9268" E

ПРИЕМНА СГКК-СОФИЯ

Работно време:

от понеделник до петък от 9.00 до 17.30 ч.

Съгласно чл. 10 ал. 4 от НАРЕДБАТА ЗА АДМИНИСТРАТИВНОТО ОБСЛУЖВАНЕ (в сила от 1.06.2008 г.), в случаите, когато в служебните помещения на звеното за административно обслужване има потребители на административни услуги в края на обявеното работно време, работата на звеното продължава до приключване на тяхното обслужване, но не повече от два астрономически часа след обявеното работно време. 

Местоположение

Javascript is required to view this map.