Премини към основното съдържание

СГКК към АГКК

ГР. СЛИВЕН  8800 

Ул. “ДИМИТЪР ПЕХЛИВАНОВ” №2, ет. 2

Градски транспорт: автобуси №2, №7, №11, №116, №201. Безплатно паркиране в района на СГКК. 

карта в  Google map

Тел: 044/662321

Виж имейла...

ИНЖ.  ТЕОДОРА БАЛУЛОВА

ОБЩИНИ С ОПРАВОМОЩЕНИ ПО ЗКИР ЛИЦА  (ОЗЛ)

Община Твърдица  8890

Гр. Твърдица, пл.”Свобода” 1

Оправомощени лица по зап. №РД-13-99/08.05.2019

Христо Веселинов Чомаков - тел. 0884848526

Илия Александров Иванчев - тел. 0885296384

Светлана Неделчева Колева-Азманова 

Община Котел  8890

Гр. Котел 8970, пл. „Възраждане“ № 1

Оправомощени лица по зап. №РД-13-102/13.05.2019

Стефанка Христова Козарева - тел. 0453/42336

Галина Драганова Николова - тел. 0453/42336

Кемал Халилов Кьойбашиев- тел. 0453/42336

Яна Димитрова Гавова

ОБЩИНА НОВА ЗАГОРА

гр. Нова Загора, ул. „24-ти май“ № 1

Оправомощени лица по зап. № РД-13-37-13.02-2020

Петя Богоева Зарова - тел. 045757073

Диана Гергиева Гунчева - Петкова - тел. 045757074

Стоянка Мирославова Младенова- тел. 045757062

Доротея Йорданова Христова

Тони Христова Димитрова

Данка Динева Иванова 

Пламен Валентинов Юнгарев

Радка Иванова Минова 

Мария Илиева Маринова 

Екатерина Стефанова Иванова 

 

 

ИЗНЕСЕНИ РАБОТНИ МЕСТА

ИРМ гр.Котел

Ул.“ПроФ.Павлов“ №30

Тел.0451/42155;  моб.тел. 0878956081

Радка Нейчева

 


Работно време:

от понеделник до петък от 9.00 до 17.30 ч.

Съгласно чл. 10 ал. 4 от НАРЕДБАТА ЗА АДМИНИСТРАТИВНОТО ОБСЛУЖВАНЕ (в сила от 1.06.2008 г.), в случаите, когато в служебните помещения на звеното за административно обслужване има потребители на административни услуги в края на обявеното работно време, работата на звеното продължава до приключване на тяхното обслужване, но не повече от два астрономически часа след обявеното работно време.

slogan bg