СГКК- СЛИВЕН

Версия за печатВерсия за печат

СГКК към АГКК

ГР. СЛИВЕН  8800 

Ул. “ДИМИТЪР ПЕХЛИВАНОВ” №2, ет. 2

ИНЖ.  ТЕОДОРА БАЛУЛОВА

Тел/факс: 044/662321;622499
sliven@cadastre.bg

ОБЩИНИ С ОПРАВОМОЩЕНИ ПО ЗКИР ЛИЦА  (ОЗЛ)

Община Твърдица  8890

Гр. Твърдица, пл.”Свобода” 1

Оправомощени лица по зап. №РД-13-99/08.05.2019

Христо Веселинов Чомаков - тел. 0884848526

Илия Александров Иванчев - тел. 0885296384

Община Котел  8890

Гр. Котел 8970, пл. „Възраждане“ № 1

Оправомощени лица по зап. №РД-13-102/13.05.2019

Ивелина Николова Кюпчукова  - тел. 0453/42336

Галина Драганова Николова - тел. 0453/42336

Христина Димитрова Джондрова - тел. 0453/42336

Местоположение

Bulgaria
42° 40' 51.0456" N, 26° 18' 41.7636" E


Работно време:

от понеделник до петък от 9.00 до 17.30 ч.

Съгласно чл. 10 ал. 4 от НАРЕДБАТА ЗА АДМИНИСТРАТИВНОТО ОБСЛУЖВАНЕ (в сила от 1.06.2008 г.), в случаите, когато в служебните помещения на звеното за административно обслужване има потребители на административни услуги в края на обявеното работно време, работата на звеното продължава до приключване на тяхното обслужване, но не повече от два астрономически часа след обявеното работно време.

Приемно време на:

СГКК за правоспособни по Закона за кадастър и имотен регистър лица 

вторник и четвъртък

13.00 - 16.00

началника на СГКК

сряда

09.00 – 12.00

Местоположение

Javascript is required to view this map.