СГКК- СИЛИСТРА

Версия за печатВерсия за печат

СГКК към АГКК

Изнесени  работни места (ИРМ)

ГР. СИЛИСТРА  7500 
ПОЩЕНСКА КУТИЯ 198
Ул. “ИЛИЯ БЛЪСКОВ” №1, ет.3

ИНЖ. КРАСИМИР КРУМОВ

Тел/факс: 086/822397;086/821788 
silistra@cadastre.bg

ГР. ДУЛОВО 7650
ул. „Васил Левски” №18, стая 17
Тел: 0878/838052
ГАЛЯ ГАНЕВА
ГР. ТУТРАКАН 7600
ул. „Трансмариска” №31
Тел: 0878/838051
НАДЕЖДА НИКОЛОВА

Местоположение

Bulgaria
44° 7' 3.9756" N, 27° 15' 36.6876" E


Работно време:

от понеделник до петък от 9.00 до 17.30 ч.

Съгласно чл. 10 ал. 4 от НАРЕДБАТА ЗА АДМИНИСТРАТИВНОТО ОБСЛУЖВАНЕ (в сила от 1.06.2008 г.), в случаите, когато в служебните помещения на звеното за административно обслужване има потребители на административни услуги в края на обявеното работно време, работата на звеното продължава до приключване на тяхното обслужване, но не повече от два астрономически часа след обявеното работно време.

Приемно време на:

СГКК за правоспособни по Закона за кадастър и имотен регистър лица, нотариуси, общини, областни управи 

от понеделник до петък

11.00 - 12.00

16.00 - 17.00

 на началника на СГКК

от понеделник до петък

09.00 - 11.00 

13.00 – 16.00

Местоположение

Javascript is required to view this map.