Премини към основното съдържание

СГКК- СИЛИСТРА

 

СГКК към АГКК

ГР. СИЛИСТРА  7500 

Ул. “ИЛИЯ БЛЪСКОВ” №1, ет.3

ИНЖ. КРАСИМИР КРУМОВ

 

Тел: 086/822397
Виж имейла...

ОБЩИНИ С ОПРАВОМОЩЕНИ ПО ЗКИР ЛИЦА (ОЗЛ)

ОБЩИНА АЛФАТАР

гр. Алфатар, ул. „Йордан Петров” №6

Оправомощени лица по Зап.№ РД-13-63/19.03.2020 г.

Надка Иванова Гаджева 

Иванка Георгиева Ангелова 

 

ИЗНЕСЕНИ РАБОТНИ МЕСТА (ИРМ)

ГР. ТУТРАКАН 7600
ул. „Трансмариска” №31
Тел: 0878/838051
НАДЕЖДА НИКОЛОВА

ГР. ДУЛОВО 7650

ул. „Васил Левски” №18, стая 17
Тел: 0878/838052
ГАЛЯ ГАНЕВА


Работно време:

от понеделник до петък от 9.00 до 17.30 ч.

Съгласно чл. 10 ал. 4 от НАРЕДБАТА ЗА АДМИНИСТРАТИВНОТО ОБСЛУЖВАНЕ (в сила от 1.06.2008 г.), в случаите, когато в служебните помещения на звеното за административно обслужване има потребители на административни услуги в края на обявеното работно време, работата на звеното продължава до приключване на тяхното обслужване, но не повече от два астрономически часа след обявеното работно време.

Приемно време на:

СГКК за правоспособни по Закона за кадастър и имотен регистър лица, нотариуси, общини, областни управи 

от понеделник до петък

11.00 - 12.00

16.00 - 17.00

 на началника на СГКК

от понеделник до петък

09.00 - 11.00 

13.00 – 16.00

slogan bg